Detailkæder bør tage ansvar

(EFFEKTIVT LANDBRUG) FULDT HUS: Der var mødt knap 300 svineproducenter op til FynVets årsmøde. Arrangør Hans Bundgaard startede kort med atter at omtale udeblivelsen af miljø- og fødevaredirektør fra COOP Danmark, Mogens Werge, men ellers blev han ikke nævnt.

Årsmødevignet

Selv om COOP Danmarks miljø og fødevaredirektør, Mogens Werge, ikke kunne komme til årsmøde i VetFyns åsmøde, var det alligevel detailhandelen, der måtte stå for skud i Ryslingehallen, hvor knap 300 svineproducenter var mødt frem for at høre om »verdens bedste gris til den ringeste pris.«

Arrangøren af mødet, Hans Bundgaard, startede med atter at minde alle deltagerne om, at direktør for COOP Danmarks miljø og fødevarepolitik, Mogens Werge ikke kunne komme, og at det var utroligt, at en så stor virksomhed ikke kunne sende en afløser.

Formanden for Danske Slagterier, Bent Claudi Lassen, afvæbnede den fortsatte diskussion, da han sagde, at Mogens Werge ikke plejer at være bleg for at stille op til en diskussion og derefter var der stille om den manglende gæst.

De fremmødte svineproducenter følte, at detailleddet i Danmark burde påtage sig et større ansvar for standarder indført i Danmark.

Torben Poulsen var en af de producenter, der fik taletid på mødet. Han benyttede lejligheden til at spørge Kirsten Jacobsen fra De Samvirkende købmænd om kravene til de udenlandske kødvarer, som detailleddet importerer.

- Tjekker I, hvor mange dyrlæger, der er i Polen? Hvordan kan det være, at lande, der eksporterer til os, ikke skal overholde de samme standarder, som vi skal? Ligesom vi skal overholde engelske standarder, når vi eksporterer til England, spurgte Torben Poulsen.

Kirsten Jacobsen pointerede, at detailleddet gerne ville sælge mere kvalitet, men understregede, at de jo ikke kunne tvinge folk til at købe det dyre kød.

- Vi kunne godt stille krav til kødet, som de gør i England, men hvis vi gør det, er der ingen tvivl om, at der står andre klar i kulissen til at sælge kødet i deres butikker. Jeg vil ikke nævne navne, men der er en tysk kæde, som er helt klar til at sælge det billige kød. Og når der er folk, der vil sælge billigt, køber danskerne, svarede Kirsten Jacobsen.

Som eksempel brugte hun en undersøgelse, der viste, at kun ni procent af forbrugerne siger, de køber buræg, mens buræg i realiteten har 59 procent af markedet.

Tidligere havde Kirsten Jacobsen fremvist plancher, der viste, at de danske forbrugere prioriterer tre ting, når de køber ind: Pris, pris og pris, hvorved hun skubbede ansvaret for detailkædernes indkøb af udenlandske varer over på forbrugerne.

Bent Claudi Lassen ville dog ikke lade Kirsten Jacobsen slippe så let.

- Detailkæderne har et ansvar for, at der er et bredt udvalg af kød i butikkerne, men vi har ofte set, at der pludselig kun findes de billige varer på hylderne. Samtidig er det også detailkædernes ansvar at gøre forbrugerne opmærksom på, at kvalitetsvarer koster ekstra, sagde formanden, som samtidig lagde en stor del af ansvaret for en lav svinekødspris over på forbrugerminister Lars Barfoed.

- Administrationen i forhold til udvidelser af bedrifter er alt for gumpetung. Og så tager det modet fra mange landmænd, når kontrollen i forhold til dyrevelfærd mange steder går op i petitesser, så producenter, der eller forsøger at leve op til standarderne bliver bonnet helt urimeligt, sagde Bent Claudi Lassen til forbrugerminister Lars Barfoed.

Bent Claudi Lassen pointerede samtidig at særregler for danske svineproducenter på områder som dyretransport gav en skævvridning af konkurrencen i forhold til andre lande.

- Det er skidt, når indenrigspolitiske hensyn gør at vores konkurrenceevne bliver forringet i forhold til udlandet, sagde Claudi Lassen. Men den ville Lars Barfoed ikke lade sidde på sig.

- Det har intet med indenrigspolitiske forhold at gøre, når vi indfører særregler for dyretransport i Danmark. Det er derimod et spørgsmål om etik, og det må være i alles interesse, at vi har en ordentlig dyrevelfærd i Danmark, sagde Lars Barfoed.

Han gjorde det samtidig klart, at han var stolt af samarbejdet mellem myndigheder, politikere og landmænd i Danmark, og af at danske svineproducenter har det laveste forbrug af antibiotika i verden.

- Der har godt nok været en stigning i forbruget af antibiotika hos danske svineproducenter i årene 2002-2004, men vi har heldigvis set, at forbruget i 2005 er stagneret. Generelt må man sige, at danske landmænds medicinforbrug er inde i en god gænge. Samtidig hverken kan eller vil jeg gøre mig til dommer over medicinforbruget i Polen, og jeg kan ikke forhindre, at kødet bliver solgt i Danmark, da vi er en del af det frie marked.

Lars Barfoed understregede, at der gælder de samme standarder for alle landmænd indenfor EU.

- Men der er nogle helt specifikke områder, hvor vi stadig er i en harmoniseringsfase, og der kan der være forskellige regler lidt endnu.

Billede: Kirsten Jacobsen, Samvirkende Købmænd.

Læs også