Svineproducenter er bedre forhandlere

(EFFEKTIVT LANDBRUG) REALKREDITLÅN: Svineproducenter har markant mindre udgifter til administrationsbidrag end kvægbrugere, der åbenbart selv ofte havner i rollen som malkeko.

- Svineavlerne er mere fremme i skoene. De handler mere, mens kvægbrugerne er mere høflige og pæne i det.

Sådan siger økonomikonsulent Kaj Ahlmann fra LandboNord, og noget kunne tyde på, at han har ret.

Ifølge en undersøgelse, lavet af Vesthimmerlands Landboforening og refereret i Effektivt Landbrug i går, betaler svineproducenter i gennemsnit 0,594 i administrationsbidrag, mens kvægbrugerne betaler 0,647 procent.

- Tallene er fire-fem år gamle, og på det tidspunkt tjente svineproducenterne bedre end kvægbrugerne, men det forklarer ikke hele forskellen. Tallene har udlignet sig en smule siden, men svineavlerne betaler stadig mindre i bidrag end kvægbrugerne, siger juniorkonsulent i Vesthimmerlands Landboforening, Lars Segerstrøm.

Henrik Dalgaard er kvægbruger ved Aars og har i nu snart fem år været tilfreds med sit bidrag på 0,55 procent.

- Men på kvægkongressen i Herning fik jeg at vide, at folk med bidrag på 0,40 var dem, der ville blive i branchen, dem der lå på 0,45 var dem der overvejede situationen og dem på 0,5 procent og derover var på vej ud. Derfor er jeg gået i gang med forhandlinger, så jeg kan få den ned på de 0,4 procent, for med 400 malkekøer og 285 hektar betragter jeg ikke mig selv som på vej ud, siger Henrik Dalgaard.

Knud Thing, Brønderslev, er svineproducent, og han er også lige gået i gang med forhandlinger med sit kreditinstitut.

- Jeg har en forventning om, at mit bidrag kommer ned på 0,3, og hvis det ikke kan lade sig gøre, må jeg jo se, om jeg ikke kan finde et andet kreditinstitut, der vil. Men jeg tror nu, de går med til det, for jeg har sat regnskabet op for dem og gjort det klart, at de ikke skal tjene mere på min bedrift, end jeg selv gør, siger Knud Thing, som synes det er fint nok, at man skal forhandle om de små marginaler.

- Men det er urimeligt, når en landmand har et bidrag over 0,5, at kreditinstituttet bare læner sig tilbage og tænker, det er en dejlig malkeko, de har fat i.

Læs også