Husk tillæggene til forsikringen

(Effektivt Landbrug) Når uheldet er ude, kan landmandens eget fremsyn og især tillægsforsikringerne blive helt afgørende for, hvordan og hvor hurtigt driften kan genoptages.

Nygaranti-dækning. Restværdi-dækning. Udvidet restværdi-dækning. Silo/tankskade-dækning. Forsikring ved »bygning under ombygning«. All risk-forsikring. Flyttedækning. Investeringsdækning. Driftstabsforsikring. Driftstabsforsikring i en udvidet periode vedrørende planlægning. Kørselskaskoforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Erhvervs-produktansvarsforsikring. Forureningsansvarsforsikring.

Kært barn har mange navne. For en forsikring er ikke bare en forsikring, og når uheldet er ude, kan landmandens eget fremsyn og især tillægsforsikringerne blive helt afgørende for, hvordan og hvor hurtigt driften kan genoptages.

¬- Der er mange selskaber, der tilbyder landbrugsforsikring. De tilbudte vilkår varierer en del, hvorfor det er meget vigtigt at sætte sig godt ind i det valgte selskabs dækningsregler og herudfra supplere standarddækningen med de ønskede og nødvendige tillægsdækninger, forklarer økonomikonsulent Søren Peider Hansen fra LandboNord, der har en snes års erfaring med forsikringsrådgivning.

Samtidig er det vigtigt –¬ selv om man indenfor visse rammer også kan forsikre sig mod dén »forglemmelse« - at holde sit forsikringsselskab orienteret om besætningens og beholdningernes størrelse, maskinindkøb.

Ydermere kan det være relevant at overveje, anbefaler konsulenten, om produktionen i tilfælde af brand eller anden stor skade enten skal flyttes og for eksempel samles på en ejendom eller udvides, hvilket mange vælger. Derfor bør driftstabsforsikringen enten omfatte mindst 36 måneder eller eventuelt være helt uden tidsbegrænsning. Desuden skal landmanden være opmærksom på, at han i princippet er forpligtet til at genoptage driften hurtigst muligt. Her er ventetiden på godkendelser fra myndighederne ikke omfattet – med mindre der er tegnet en driftstabsforsikring i »en udvidet periode vedrørende planlægning«.

Foto: Leif Christensen

Læs også