LandboUngdom ofte eneste tilbud til unge

(Effektivt Landbrug) LANGT MELLEM DE UNGE: LU-formand Steffen Damsgaard opfordrer til, at fokus rettes mod de unge og ikke en allerede nedlagt støttepulje i polemikken om Fødevareministeriets støtte til 4H og LandboUngdom.

- Set fra min side skyldes al den polemik en pulje, der for længst er nedlagt. Derfor skal man passe på ikke at fokusere så meget på den. Vi vil gerne have, at fokus rettes mod de unge på landet, siger LandboUngdoms formand, Steffen Damsgaard, om sagen om Fødevareministeriets pulje til 4H og LandboUngdoms aktiviteter – en pulje, der tilsyneladende var reserveret alene disse to organisationer, og som har udløst kritik af Fødevareministeriets håndtering af sagen i brede kredse.

Han medgiver, at formuleringen i den oprindelige bekendtgørelse nok var »for snæver«, men samtidig understreger han, at der så rigeligt er brug for støtte til aktiviteter for børn og unge på landet.

- Ude i landområderne er der ofte ikke så mange børn og unge samlet det samme sted. Det gør det sværere at lave aktiviteter derude, og der er heller ikke så mange kommercielle aktiviteter, forklarer Steffen Damsgaard om de vilkår, hvor LandboUngdom kan gøre en forskel ved at skabe netværk og mødesteder mellem de unge på landet – ofte, men langtfra altid med fokus på landbrugsaktiviteter – som en af de eneste aktører på området.

Landboungdomsformanden opfordrer derfor til, at man ikke så meget ser på LandboUngdoms og 4H´s aktiviteter som en del af landbruget, men snarere som en del af landdistriktspolitikken.

- Hvis man har haft en barndom og en ungdom uden aktiviteter, så flytter man hurtigt væk derfra og vender i hvert fald ikke tilbage igen som voksen, vurderer han.

Læs også