Amt køber minkproduktion

(Effektivt Landbrug) NATURBESKYTTELSE: Fyns Amt kunne ikke undslå sig for at give udvidelsestilladelse til en minkfarm klos op ad et habitatområde – og valgte i stedet at overtage produktionen.

En beliggenhed klos op ad et af Sydfyns internationale naturbeskyttelsesområder i Svanninge Bakker udløser efter alt at dømme godt tre millioner kroner til ejeren af en minkfarm, fordi Fyns Amt ønsker at nedlægge bedriften med omkring 1000 tæver for at beskytte naturen.

Den beslutning blev, efter hvad Effektivt Landbrug erfarer, truffet på den lukkede del af Fyns Amts økonomiudvalgs møde den 29. november og skal endeligt konfirmeres af amtsrådet på et møde den 12. december.

Sagen tog sin begyndelse for snart seks år siden, da minkfarmerens ejer ønskede at udvide bedriften på billedet til 1700 tæver. I projektet indgik en række kompenserende tiltag i forhold til nabo-habitatområdet, som samlet set ville mindske belastningen af habitatområdet.

På det grundlag så Trafik- og miljøudvalget i Fyns Amt i efteråret 2004 ikke andre muligheder end at godkende ansøgningen på i alt 7,6 dyreenheder mere, selv om den eksisterende produktion allerede efter udvalgets skøn udgjorde en stor belastning for habitatområdet og derfor var omfattet af ændringerne i naturbeskyttelsesloven vedrørende habitatområderne. I stedet indledte Fyns Amt forhandlinger med minkavleren om afvikling af produktionen.

- Denne sag er den første af sin art herhjemme, men den åbner ikke for det skrækscenarium, mange har forestillet sig, nemlig at myndighederne bliver tvunget til at tilbagekøbe i hundredvis landmænds produktionstilladelser for at beskytte naturen, vurderer Poul Weber (V) formand for Trafik- og miljøudvalget i Fyns Amt.

- Tværtimod handler den om, at myndighederne ikke bare kan »klemme« en landmand inde ved at stække hans muligheder, fordi han har været så uheldig, at hans ejendom ligger i et naturbeskyttelsesområde. Vil myndighederne ikke have produktionen, sådan som reglerne forlanger, at vi skal vurdere i disse sager, må man betale sig ud af det, siger Poul Weber.

Ejeren af minkfarmen vil ikke kommentere sagen, før amtsrådet har konfirmeret økonomiudvalgets afgørelse, men til Effektivt Landbrug siger hans søn, at de seks år har budt på store menneskelige omkostninger, fordi et planlagt glidende generationsskifte har stået i stampe.

- Selv om vi gerne har villet overtage ejendommen har vi ikke vidst, hvor vi stod i alle disse år. Uvisheden har været stor, og det skal altså også med, siger han.

Læs også