Tyske priser er bare bedre

(Effektivt Landbrug) ERKENDELSE: - Vi vil aldrig komme helt op på det tyske afregningsniveau, erkendte slagteriernes formand Bent Claudi Lassen ved Landsudvalget for Svins årsmøde i Herning i går.

- Sker der ikke noget uforudset, bliver svinenoteringen i 2006 formentlig i underkanten af 2005-niveauet.

Det var meldingen fra Danske Slagteriers formand, Bent Claudi Lassen, til årsmødedeltagerne i Herning i går.

- Vi har - i lighed med de to foregående år - haft et efterslæb i forhold til Tyskland. For året 2005 ligger den danske pris 64 øre under den tyske svinekødspris til producenterne.

- En prisforskel i denne størrelsesorden er klart utilfredsstillende, selv om beregningerne fra Landsudvalget for året 2004 viste, at der ikke det år var den store forskel i det økonomiske resultat hos henholdsvis danske og tyske svineproducenter, hvilket skyldes den højere effektivitet i Danmark, forklarede formanden og tilføjede:

- Det er ærgerligt, at denne effektivitetsfordel blot bruges til at bringe os på højde med de tyske kolleger frem for at til at komme foran tyske og andre udenlandske kolleger.

Formanden for Danske Svineproducenter, Torben Poulsen, reagerede kraftigt på udsigten til et fortsat lavt prisniveau:

- Jeg er enig med Bent Claudi Lassen i, at noteringen er utilfredsstillende. Det kan bare ikke være rigtigt, at det skal være sygdomme i andre lande, der skal til for at sikre os en ordentlig afregning.

- Gør som Arla, giv os en garanti for en mindste-notering, for eksempel 9,40 kroner pr. kilo, så vi kan leve af det.

- Vi producenter er dygtige til at producere grisene, det er slagterierne, der ikke kan følge med. Slagterierne er ikke dygtige nok, fastslog Torben Poulsen.

Læs også