»Indefrysning« koster dyrt

(Effektivt Landbrug) Opsparing på andelshaverkontoen er isoleret set ikke en god forretning for svineproducenterne – med mindre man ser indefrysning i et bredere perspektiv.

Effektivt Landbrugs historie i fredags om de private slagteriers succes ikke mindst på grund af en merpris i forhold til Danish Crown på 80 øre pr. kg. og grisehandler Jesper Madsens, Vildbjerg, regnestykke om, hvad indefrysningen af 15 øre pr. leveret kilo kan løbe op i i løbet af et helt produktionsliv, har givet genklang blandt svineproducenterne, fordi de rammer et centralt dilemma i dagens svineproduktion: Er man sin egen lykkes smed – eller gør enighed og fællesskab stærk?

Grishandler Jesper Madsens regnestykke holder også for en nærmere prøvelse, selv om rentesatserne og sammenligningsgrundlaget kan diskuteres. Det er store midler, producenterne over tid satser ikke bare i deres egen produktion, men også i andelsselskabet Danish Crown.

Og det er der mange gode grunde til, skriver svineproducent og medlem af Danish Crowns repræsentantskab, Jens Erik Jensen, i et læserbrev i dagens Effektivt Landbrug:

- Skal vi starte en produktion op, spørger långiverne ikke, om vi kan afsætte vor produktion. Det har været en selvfølge gennem tiden med vore andelsselskaber, konstaterer han.

- Skulle det lykkes Jesper Madsen og mange andre, at svække Danish Crowns konkurrenceevne, vil alle danske svineproducenter blive tabere, og en lovet merpris på 80 øre over Danish Crowns notering blive mindre værd i forhold til konkurrenterne internationalt, fortsætter han.

Merprisen er blot ti øre pr. kg. de seneste år, når Danish Crown har afsluttet sin resultatdisponering. Kan ti øre pr. kg. dække vægttab ved lange transporter og usikkerhed om kødprocent (Tyskland)? Ti øre dækker kun mangelen af 0,5 kg. og 0,5 procent kødprocent, lyder hans bud på det regnestykke, producenterne med »eksportlængsel« bør stille op.

Kære kollegaer: Tænk jer godt om, når I får et »godt« tilbud, slutter Jens Erik Jensen.

Læs også