Minister afviser MVJ-kritik

(Effektivt Landbrug) SERVICEEFTERSYN: For rundhåndede satser har efter Hans Chr. Schmidts vurdering gjort en ellers upopulær ordning attraktiv.

- Jeg har jo spurgt mig for i ministeriet, og det viste sig, at det tidligere har været svært at få brugt alle de penge, der var afsat til MVJ. Det er derfor overraskende, at ordningerne pludselig er blevet så populære. Derfor har jeg bedt om at få foretaget et serviceeftersyn, forklarer fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) til Effektivt Landbrug.

- Det er nærliggende at antage, at ordningerne er blevet for gunstige, fordi landbrugets økonomi har ændret sig med enkeltbetalingsordningen. Derfor har jeg bedt mine embedsmænd om at kigge på, hvor meget landmanden samlet har fået pr. hektar i 2003, 2004 og 2005, uddyber ministeren.

- Jeg er nødt til at prøve at få mest muligt for pengene. Mindre nedjusteringer i forhold til forrige års satser har jo ikke mindsket ønsket om at deltage, siger ministeren med henvisning til, at der i år og næste opsiges 15.000 MVJ-aftaler, mens der tegnes 20.200 nye.

Dansk Landbrug og Danmarks Naturfredningsforenings fælles »bønskrivelse« om flere penge til MVJ-ordningerne lader ministeren kold – og temmelig overrasket, fordi de to organisationer selv har været med til at prioritere brugen af MVJ-midlerne.

Samtidig beklager Hans Christian Schmidt den ensidige fokus på MVJ-ordningerne.

- Overordnet vil jeg sige, at landbruget og naturfredningsforeningen har skrevet til den forkerte adresse, fortsætter ministeren og henviser til, at Fødevareministeriet trods milliardtilskud til naturen ikke er det eneste ministerium med ansvar for naturen.

- Jeg skal ikke fortælle landbruget og naturfredningsforeningen, hvem der ellers har ansvar for naturen. Men Fødevareministeriet er faktisk ikke den primære aktør på det her område, uddyber ministeren.

Både i hans eget og i andre ministerier er der desuden en lang række støtteordninger, der kan fungere som alternativer til MVJ-ordningerne, nævner ministeren.

- Det er, som om man glemmer disse muligheder og bare fokuserer ensidigt på MVJ, vurderer Hans Christian Schmidt.

Læs også