Bønder på ret kurs

(Effektivt Landbrug) Efter årtier med fokus på landbrugets miljøproblemer skal der nu tages fat på områder, hvor folks helbred og velvære er i reel fare.

Landbruget belaster fortsat naturen. Men de storstilede pesticidhandlingsplaner og vandmiljøplaner og en lang række lovindgreb og frivillige tiltag har virket, konstaterer Danmarks Miljøundersøgelser i rapporten »Natur og miljø 2005«, der er en samlet opgørelse over rigets miljø- og naturtilstand hvert fjerde år.

Udslippet af ammoniak fra stalde og marker er frem til 2002 faldet med 30 procent, og udvaskningen af kvælstof og fosfor er frem til 2003 henholdsvis næsten halveret og faldet med en tredjedel, konkluderer rapporten, som også giver »bonuspoint« for faldet på næsten 60 procent i brugen af sprøjtemidler de seneste 15 år.

For den såkaldt lysåbne natur ¬– heder, enge og overdrev – er tilstanden dog kritisk, blandt andet fordi de ekstensivt drevne græsarealer, som ofte grænser op til, ikke længere har den store betydning for landbruget og derfor forsvinder.

- Vi skal have sat skub i den teknologiske udvikling i landbruget, så vi får nedbragt forureningen med næringsstoffer og pesticider yderligere. Der er en lovende udvikling i gang, og jeg er ved at forberede en ændring af miljøreguleringen af landbruget, som skal stimulere til nytænkning og udvikling af et stadig mere miljøeffektivt landbrug, sagde miljøminister Connie Hedegaard (K) ved rapportens offentliggørelse.

Samtidig bebudede hun øget fokus på de områder, hvor befolkningens helbred og velvære er i reel fare: Partikelforureningen, trafikstøj og de kemiske hjælpestoffer i hverdagen. Miljøfarer, der hvert år koster tusinder af dødsfald.

Læs også