Krondyr gnaver af udbyttet

(Effektivt Landbrug) GRÆNSE: Hvornår er der for meget kronvildt, spørger Hovborg-landmand med krondyrskader i kartoffelmarken. Antallet af krondyr i Danmark stiger.

Der bliver flere og flere krondyr i Danmark, og de breder sig til nye områder af landet.

Ifølge et skøn i Danmarks Jægerforbunds medlemsblad, Jægeren, er antallet af krondyr på ét år steget med 2.000 dyr, så antallet i 2005 vurderes til at være 11.670. Og meget taler for, at væksten i krondyrbestanden vil stige. Skov- og Naturstyrelsen ønsker nemlig at give krondyrene mulighed for at brede sig til nye områder af landet.

Hovborg-planteavleren Jan Beier er på den ene side meget betaget af de flotte dyr. På den anden side oplever han stigende problemer med krondyrskader i sine kartoffelmarker, der ligger tæt op af store skove og plantager.

- Dyrene går ind i marken om natten eller tidligt om morgenen og æder mine kartofler, konstaterer Jan Beier, der tidligere har haft udbyttetab på op imod 10 procent som følge af krondyrene. Og han frygter, at det bliver værre i år.

Dansk Landbrug mener, at enkelte landmænd bliver urimeligt hårdt ramt af krondyrskaderne.

- Samfundet løber fra en regning, som for den ramte landmænd kan være i størrelsesordenen op til 150.000 kroner. Det er ikke fair, siger Anders Lassen, en af Dansk Landbrugs repræsentanter i Vildtforvaltningsrådet. Anders Lassen mener derfor, at de hårdest ramte landmænd skal have mulighed for at søge om tilskud til at dyrke aflastningsafgrøder eller -områder, hvor krondyrene kan færdes og æde, uden at der er jagt på dem.

Denne model afviser Skov- og Naturstyrelsen blankt.

Læs også