Bagud med biobrændstof

(LANDBRUG FYN) ENEGANG: Danmark er det eneste land i EU med en nul-målsætning for brug af biobrændstof.

I en artikel om ethanolproduktion skriver energiindkøbschef Kent Rønning Andersen, Danisco Sugar, i det seneste nummer af Danske Sukkerroedyrkeres blad, SukkerroeNyt, at EU har fastlagt en målsætning for brug af biobrændstof i transportsektoren.

Ifølge målsætningen skal 5,75 procent af energien fra brændstof i år 2010 komme fra biobrændstof. Det sker i et forsøg på at mindske EU’s afhængighed af olie, reducere den stigende CO2-forurening fra transportsektoren og skabe nye arbejdspladser i landdistrikter med høj arbejdsløshed. Det ventes i EU, at 90 procent af den fremtidige CO2-emission vil komme fra transportsektoren.

EU har angivet et delmål på 2 procent i 2005 for alle medlemslande. EU-Kommissionen har vurderet, at Danmark og seks andre lande ikke er tilstrækkeligt ambitiøse på området. Danmark er det eneste land i EU med en nul-målsætning for brug af biobrændstof.

Kent Rønning Andersen peger på, at de typiske biobrændstoffer, som kan anvendes i den eksisterende vognpark, er biodiesel og bioethanol.

Bioethanol produceres i dag næsten alene ud fra de mest værdifulde dele af plantematerialet, for eksempel stivelse fra hvede og sukker fra roer eller sukkerrør. Halm og andre restprodukter fra landbruget bruges kun i mindre forsøgsanlæg.

På længere sigt forventes det, at bioethanol på en effektiv måde vil kunne produceres ud fra alt plantemateriale, så der kan anvendes billigere råvarer.

Det vil kræve, at der forskes yderligere i udvikling af enzymer til forbehandling af plantematerialet. Den forskning foregår i dag primært hos Danisco i Genencor og hos Novozymes, som tilsammen vurderes at have 85 procent af verdensmarkedet for enzymer til ethanolproduktion.

Tre virkemidler kan ifølge Kent Rønning Andersen skabe en lovende bioethanolindustri og et marked i Danmark: Afgiftslettelse, produktionsstøtte og krav om anvendelse.

EU’s medlemslande har generelt valgt at reducere eller helt fjerne (Tyskland og Spanien, red.) afgiften på biobrændstof i en årrække. Alternativt kan ethanolindustrien opnå fodfæste gennem et krav om anvendelse af bioethanol i al benzin, hvorved det kan sikres, at EU-målet nås.

Fem procent ethanol med fuld afgift i benzin vil øge liter-prisen med ca. 10 øre pr. liter. For en typisk dansk bilist betyder dette en merudgift på ca. 170 kroner pr. år.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også