Kommissær-klip i fynsk biomasse

(LANDBRUG FYN) ETHANOL: Mariann Fischer Boel indviede i fredags på Fynsværket i Odense verdens største procesdemonstrationsanlæg til produktion af ethanol på basis af halm.

- IBUS-projektet har en spændende vision, nemlig at fremstille bioethanol på en mere effektiv måde, end man hidtil har kendt. Ud over at være til gavn for miljøet og energisektoren, åbner det også mulighed for eksport at teknologi. Jeg er glad for at få muligheden for at sætte transportkæden i gang, som fører halm ind til dette anlæg.

Det sagde EU’s landbrugskommissær, tidligere fødevareminister Mariann Fischer Boel, da hun i fredags indviede verdens største procesdemonstrationsanlæg til produktion af ethanol på basis af halm og halmlignende produkter. Anlægget, som Elsam i regi af et stort EU-projekt har etableret på Fynsværket, har en kapacitet på 1 ton halm i timen, som omdannes til bioethanol (VEnzin), som vil kunne bruges som brændstof i transportsektoren.

Den grundlæggende tanke er, at kendte biomassefraktioner oparbejdes til ethanol, fast brændsel, foder, fibre og gødningsprodukter i et koncept, hvor processen er integreret med udnyttelsen af spildvarmen fra et kraftværk - deraf betegnelsen IBUS (Integrated Biomass Utilization System.

Læs også