Frøhøsten er i gang

(Landbrug FYN) De første frøavlere har været i aktion med skårlæggerne. Mejetærskerne står klar.

Frøhøsten er i gang

De første frøavlere har været i aktion med skårlæggerne. Mejetærskerne står klar.

Allerede i forrige uge blev de første marker med engrapgræs skårlagt på Langeland. Skårene ligger klar til mejetærskerne, som er indstillet på deres første tur i marken. Midt på ugen var der stadig fynske marker med engrapgræs, som ikke var skårlagt.

- Efter tørring, når den blide regn er forduftet, så vil der være gang i mejetærskningen, og på Langeland det kan meget vel være foregået omkring weekenden efter redaktionens slutning, forventede konsulent Poul Brandenborg fra DLF-Trifolium.

Det var hans indtryk, at der var kommet en fornuftig mængde regn over Fyn i løbet af sidste uge, som dog nok var mere tiltrængt i kornmarkerne end til frømarkerne.

- Tidsmæssigt svarer det cirka til samme tidspunkt som sidste år. Engrapgræs ser rigtig fornuftigt ud, men sædvanligvis skal intet vurderes »før sækken«, bemærker frøkonsulenten.

Nyt udlæg godt på vej

Når det gælder engrapgræs, er næste års udlæg godt på vej i hvidkløvermarkerne.

På Torpe Møllegård på Midtlangeland udtrykker gårdejer Jesper Møller Hansen tilfredshed med den hidtidige vækst for såvel selve hvidkløverafgrøden som for udlægget.

Tre uger med sol og varme i blomstringsperioden har formodentlig givet en super god bestøvning, og Poul Brandenborg formoder, at hvidkløveren er klar omkring den 20-25. juli.

Om øvrige frøafgrøder nævner konsulenten, at de tidlige rødsvingelsorter kan være klar til tærskning allerede i slutningen af denne uge (uge 28), hvilket vil være forholdsvis tidligt.

Høst af strandsvingel er formodentlig først omkring næste månedsskifte.

TEKST: VAGN I. PERTL

Læs også