Scanola på ret kurs

(Effektivt Landbrug) TURNOVER: Et gunstigt marked og en ny binding af aktionærerne med leveringspligt af frø og aftagningspligt af kager har ændret situationen drastisk for olie- og proteinfabrikken Scanola.

- Det var en træls situation i Scanola sidste år, og jeg forstår godt, at udviklingen får nogen til at reagere, fortæller Jørgen Damgaard, formand for Den lokale Andel, efter der i en artikel i Effektivt Landbrug et blevet stillet spørgsmål til sidste års forløb i virksomheden, hvor landmandsaktionærerne blev købt ud til kurs 15.

Landmændenes frustrationer går på, at de blev købt ud af Scanola med store tab, og kort tid efter er virksomheden meget mere værd.

- Men rent faktisk har landmændene fået en overkurs i forhold til lige det tidspunkt, der blev solgt, siger Jørgen Damgaard.

- At udviklingen så siden er gået anderledes end forventet på handelstidspunktet kommer jo også vi landmænd til gode, mener han.

Scanolas nuværende formand Henning Bahnsen bekræfter, at udviklingen er gået anderledes end forventet.

- Siden sidste efterår har markedet været præget af markant efterspørgsel efter olie til biodiesel. Det kunne vi ikke vide, men det har været en væsentlig faktor på markedet, oplyser han.

Ifølge Jørgen Damgaard kunne man i januar sidste år se frem til et underskud i størrelsesorden 10 mio. kr., og derfor måtte der handles. Henning Bahnsen uddyber med følgende ord:

- Vi kørte ind i et kæmpe underskud og kunne ikke få driftskreditter fra bankerne længere. DLA og DLF Trifolium måtte træde til. Samtidig havde vi problemer med en lav kapacitetsudnyttelse.

- Vi havde brug for ny kapital, siger Jørgen Damgaard.

- Og det havde vi ingen tro på, at vi kunne skaffe via landmandsmedlemmerne. Den Lokale Andel og DLF Trifolium solgte deres aktier til én krone stykket. Landmændene fik kurs 15. Det nye Scanola kom herefter til at bestå af de lokalforeninger, der ville være med og havde format til at være med sammen med DLF Trifolium.

- De nye aktionærer skød 20 millioner kroner ind i ny egenkapital, siger Henning Bahnsen.

- Der blev samtidig indført to væsentlige ændringer i forhold til aktionærerne. Der er nu leveringspligt på 80 procent af rapsfrøene samtidig med, at alle rapskager skal aftages af aktionærerne. Råvaregrundlaget er dermed sikret. Scanola kan således køre stabilt i døgndrift syv dage om ugen.

- Herefter blev alle lokalforeninger nødt til at indbetale ny egenkapital til Den Lokale Andel, da en meget stor del af DLA’s egenkapital tidligere stod i Scanola-aktier, siger Jørgen Damgaard.

- I Scanola blev der i løbet af året aftalt nye samhandelsregler med á conto priser, samt både overskuds- og underskudsdeling i forhold til samhandel med frø og kager. Tallene fra 2004 giver ikke det reelle billede, da forholdene først kom i orden i løbet af året, mener Henning Bahnsen.

- Den nye ordning gør, at vi kan disponere langsigtet, og det er det, der skal til, mener Damgaard og Bahnsen.

- Det har været en stor operation, men resultatet er til fordel for danske landmænd, erklærer Jørgen Damgaard.

Læs også