Skuet vigtig for samfundskontakten

(LANDBRUG SYD) Børnene strømmede ind, da formanden åbnede skuet i Horsens.

Dyrskuet er stedet, hvor landmændene mødes, får dyrene bedømt, får en faglig snak og inspiration til hverdagen derhjemme, men det er langt mere end det – det er en meget vigtig del af samfundskontakten:

- Med respekt for fagligheden, dyrene og maskinerne som det bærende element i et dyrskue, må vi sande, at opgaven med kontakt til samfundet omkring os bliver mere og mere vigtig. Dyrskuet kan medvirke til, at vi bevarer og styrker den kontakt, fastslog formanden, gårdejer Jens Ejner Christensen, da han fredag morgen i blæst og kulde åbnede Det østjyske Fællesskue i Horsens.

Samtidig med åbningen kunne han omkring sig konstatere, at samfundskontakten allerede var i gang – børnene strømmede ind.

Jens Ejner Christensen glædede sig over opbakningen til skuet og vurderede, at skuets to dage skulle tegne et realistisk billede af, hvad dansk landbrug anno 2005 er for en størrelse.

- Der er i disse år en stigende fokus på vores produktion og vores produktionsmetoder. Mange stiller spørgsmål ved, om vi overhovedet behøver en stor landbrugs-produktion i Danmark. Dyrevelfærd og miljøbelastning er de to områder, der får mest bevågenhed, når der skal skrives overskrifter i pressen.

- Vi har netop i erhvervet – desværre - haft et par alvorlige eksempler på, at fejl under en dyretransport på ganske urimelig vis har gjort, at vi ikke kunne levere den tilstrækkelige dyrevelfærd i de givne situationer. Det må ikke ske. Uanset om ansvaret ligger ved landmanden, dyrlægen eller transportøren i de givne sager, så har vi som landmænd det overordnede ansvar for, at vore dyr har det godt, hvor end de befinder sig, fastslog Jens Ejner Christensen, da han åbnede Det østjyske Fællesskue nummer 136.

Læs også