Klager over nye sydfynske sommerhusgrunde

(LANDBRUG FYN) PROTESTER: Danmarks Naturfredningsforening protesterer mod nye sommerhusgrunde ved de sydfynske kyster.

Selv om miljøminister Connie Hedegaard har givet grønt lys for etableringen af 607 nye sommerhusgrunde ved de fynske kyster, fortrinsvis på Sydfyn, kommer der nok til at gå et stykke tid, før spaden bliver stukket i jorden, og de nye sommerhuse er en realitet i virkelighedens verden.

Der er nemlig kommet cirka 200 protester fra hele landet over de i alt 5.132 nye sommerhusgrunde, som der var lagt op til i det forslag til landsplandirektiv, som miljøministeren sendte ud til høring for nogle måneder siden.

Når det gælder de fynske lokaliteter, så har Danmarks Naturfredningsforening peget på 327 af de 607 grunde, som foreningen enten ønsker ændret eller helt taget ud af det endelige landsplandirektiv, som sandsynligvis vil ligge klar en gang til efteråret.

- Et af de problematiske områder er en udvidelse af et eksisterende sommerhusområde på Vemmenæs – også kaldet Stenodden – i Svendborg Kommune. Det eksisterende sommerhusområde ligger på et næs, så udvidelsen af området er nødvendigvis langs kysten og det internationalt beskyttede naturområde »Det sydfynske øhav«, påpeger naturfredningsforeningen, som ønsker hele arealet ved Vemmenæs taget ud af landsplandirektivet.

Hvis miljøministeren følger naturfredningsforeningens anbefalinger, betyder det at en landmand på Tåsinge ikke kan hente en formentlig pæn fortjeneste på salget af de 7,5 hektar jord, som ifølge planen skal lægge areal til de nye sommerhuse på Stenodden.

Det samme gælder for de landmænd i Ørbæk- og Fåborg Kommune, som har jord i forbindelse med nye sommerhusprojekter ved blandt andet Hesseløje-Fruerlund og Horne Sommerland. Også her vil Danmarks Naturfredningsforening have antallet af nye sommerhuse begrænset. Foreningen henviser blandt andet til, at nye sommerhuse ved Hesseløje-Fruerlund »vil kunne ses tydeligt fra havet«, og at nye sommerhuse ved Horne Sommerland vil have en »markant negativ betydning for hele landskabet«.

De nye sommerhusgrundes videre færd i systemet skal nu behandles af Connie Hedegaard og hendes folk i Miljøministeriet, som i den kommende tid vil gennemgå og tage stilling til de indkomne bemærkninger og indsigelser. Først derefter vil det nye landsplandirektiv blive udstedt.

Når det foreligge, skal de enkelte kommuner i gang med at lokalplanlægge for hvert af de nye sommerhusområder. Når lokalplanerne er færdige og efterfølgende vedtaget af kommunalbestyrelserne, kan udstykningen og bebyggelsen af de nye grunde gå i gang.

TEKST: EBBE MORTENSEN

Læs også