Kampvalg på Agrogården

(LANDBRUG FYN) Kurt Nissen genvalgt som formand med 63 stemmer. 53 pegede på Niels Rasmussen som ny førstemand ved Agrogårdens generalforsamling.

Der var dramatik i luften, da Agrogården i tirsdags afholdt ordinær generalforsamling i Ringe.

Oven på en særdeles livlig debat efter at formanden, Kurt Nissen, Frankfri, havde aflagt bestyrelsens beretning om det forløbne år, og direktør Tage Pedersen havde fremlagt regnskabet, som blandt andet udviste et driftsunderskud på 594.000 kr. og et tab på Landbrugets Byggerådgivning på 293.000 kr. - i alt et underskud på 888.000 kr. - nåede man frem til dagsordenpunktet »Valg af formand«.

Kurt Nissen var på valg, og derudover blev bestyrelsesmedlemmerne Peder Enggaard og Niels Rasmussen foreslået.

Peder Enggaard bad om, at man ville undlade at stemme på ham, da han gerne ville fortsætte som formand i svineproduktionsudvalget. og da stemmerne var talt op, viste det sig, at 118 havde stemt. Af dem havde 53 (44,9 procent) stemt på Niels Rasmussen, mens et lille flertal på 63 (53,4 procent) havde stemt på Kurt Nissen. Han var dermed genvalgt og glædede sig over, at man havde været igennem en demokratisk handling.

Niels Rasmussen ønskede Kurt Nissen tillykke med valget og udtrykte håbet om et fortsat godt samarbejde. Niels Rasmussen blev efterfølgende genvalgt til økonomiudvalget, ligesom Peder Enggaard blev genvalgt til svineproduktionsudvalget.

Læs også