Kvægårsmødet flyttes fra Nyborg

(LANDBRUG FYN) Efter 33 år på Hotel Nyborg Strand vil de fremtidige kvægårsmøder blive afholdt på Agrogården og LandboFyn.

Når de fynske kvægfolk til december skal til årsmøde, skal de fremover vænne sig til ikke at køre til Nyborg. Med kun et enkelt års undtagelse har årsmødet i Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt i 33 år været afholdt på Hotel Nyborg Strand, men med en beslutning på udvalgets seneste møde slutter den tradition nu.

I stedet er det besluttet, at mødet afvikles på skift i mødelokalerne hos Agrogården i Ringe og LandboFyn i Vissenbjerg. Men frygt ikke, kære kvægfolk: Dagsordenen forbliver uændret, og det samme gør den gratis frokost umiddelbar efter mødet.

- I vore fynske organisationer råder vi i dag over faciliteter, som kan rummer de langt over 200 kvægfolk, som år efter år har deltaget i dette vigtigste møde i fynsk kvægbrug - og som forhåbentlig også vil gøre det fremover, siger udvalgets formand, Lars Iversen, Stensby.

- Naturligvis spiller økonomien også ind i beslutningen, fortsætter han og oplyser, at mødet i år afvikles den 14. december, og ligesom sidste gang med RYK Øst som medarrangør.

Det er samtidig besluttet, at det årlige fynske regionsmøde i Kvægavlsforeningen Dansire i september flyttes fra Ryslinge Forsamlingshus til det landbocenter, som ikke i det pågældende år skal huse fællesudvalgets kvægårsmøde.

TEKST: ERIK HANSEN

Efter nedlæggelsen af Kontrolforeningen Fyn har Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt fået ny næstformand. I stedet for kontrolforeningens formand, Flemming Hansen, Haarby, blev Jørgen Pedersen, Sallingelunde, valgt som udvalgets næstformand.

Jørgen Pedersen er formand for Agrogårdens kvægbrugsudvalg, og derudover er følgende medlemmer af fællesudvalget: Formand Lars Iversen (valgt af Kvægavlsforeningen Dansire), Viggo Hansen (LandboFyn), Claus Christensen (Fyns Familielandbrug), Peter Holm Rasmussen (Patriotisk Selskab), Jørgen Nielsen (RYK Øst) samt Leif Nørgaard (Fællesudvalget for Kødkvæg).

Læs også