Fusionen, der blev væk

(LANDBRUG SYD) Personalet i Grindsted sætter en stopper for fusion mellem landbrugs- og husholdningsskolen i Grindsted og Sydjyllands Landbrugsskole

Dyb undren.

Det var den måde, personalet på Sydjyllands Landbrugsskole for en uge siden modtog meldingen fra ledelsen om, at skolen også fremover kører sit eget løb. Samme ledelse havde tidligere orienteret medarbejderne om en forestående fusion mellem Sydjyllands Landbrugsskole og Grindsted Landbo- og Husholdningsskole, men nej.

Forhandlingerne var strandet.

Det var Grindsted Landbo- og Husholdningsskole, der i julemåneden tog kontakt til kollegerne på Riber Kjærgård for at undersøge mulighederne for at indgå en fusion. Begrundelsen var bl.a., at der i fremtiden næppe vil være plads til to landbrugsskoler i Ribe Amt – tiden var inde til at tale fusion.

Efter at have sundet sig over den lidt overraskende henvendelse var holdningen på fusionsskolen, Sydjyllands Landbrugsskole, klar. Ideen til en fusion var helt rigtig, og medarbejderne blev underrettet.

Flere medarbejdere kunne tydeligt huske fusionen mellem Ladelund Landbrugsskole og Riber Kjærgård, så meldingen om en ny fusion gav bange anelser, men omvendt kunne de godt se det fornuftige i kun at bevare en landbrugsskole i Ribe Amt.

Der blev iværksat forhandlinger mellem repræsentanter for de to skoler, og der blev arbejdet hen mod en fusion. Parterne holdt flere møder, men pludselig stoppede intensionerne.

Grindsted bød op til dans, men det var også Grindsted, der kom ud af takt. Bestyrelsen konstaterede, at der blandt medarbejderne var modstand, og selvom bestyrelsen gik ind for fusionen, vægtede modstanden fra medarbejderne højest.

- Det er medarbejderne og ikke os, der skal drive skolen, og det kneb med opbakningen fra dem, konstaterer formanden for landbrugsskolen i Grindsted, Ejnar Lauridsen, overfor Landbrug Syd.

- Jeg frygter, at ingen af de to skoler om et år eller to har en overbygning. Vi kan komme til at udkonkurrere hinanden på det område, og det ville være meget uheldigt, lyder det fra en ærgerlig formand for Sydjyllands Landbrugsskole, Ove Møller.

- Det var flot set af bestyrelsen på landbrugsskolen i Grindsted, at de kontaktede os for at arbejde hen mod en fusion. Det var rettidig omhu, som jeg vil kalde det, konstaterer Ove Møller overfor Landbrug Syd.

Han erkender, at henvendelsen fra Grindsted var overraskende, men efter at have overvejet sagen var han ikke i tvivl:

- En gang imellem er det en god ide at komme op i helikopteren og se det hele lidt ovenfra, og der var virkelig perspektiver i at have lavet fusionen. Det er to velfungerende skoler, der ligner hinanden, og i øjeblikket går det begge steder godt, så det var det rigtige tidspunkt, vurderer Ove Møller.

Samme holdning havde bestyrelsen i Grindsted:

- Vi står overfor et forstanderskifte, da Kaj Møller stopper til oktober, og derfor så vi en ide i at tale fusion, siger formanden for landbrugsskolen i Grindsted, Ejnar Lauridsen.

- Vi havde en fornuftig snak med Sydjyllands Landbrugsskole, men vores medarbejdere viste en del skepsis for en fusion. Det kneb med opbakningen blandt medarbejderne, og det er dem, der skal drive skolen – det kan vi ikke gøre. Vi skal lave rammerne, som medarbejderne skal udfylde, og vi må tage til efterretning, at det ikke kunne blive til noget nu, konstaterer Ejnar Lauridsen.

På spørgsmålet om Ejnar Lauridsens forventninger til fremtiden er svaret klart – han tvivler på, at der er plads til to landbrugsskoler i Ribe Amt. Alligevel valgte bestyrelsen altså at følge medarbejderne og ikke deres eget ønske.

En del af modstanden mod en fusion ligger tilsyneladende i negative erfaringer fra fusionen mellem Ladelund Landbrugsskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole.

- De strandede fusionsforhandlinger giver kun tabere – der er ingen vindere her, beklager Ove Møller, formand for Sydjyllands Landbrugsskole.

- En fusion ville have gavnet landbruget i det vestlige Danmark. Det her er synd for landbruget, mener Ove Møller, der er noget mere meddelsom omkring de forhandlinger, der endte i et nej fra Grindsted.

Ove Møller påpeger, at landbrugsskolerne skal være et serviceorgan til dansk landbrug, og derfor er det vigtigt at være på forkant med den udvikling, der sker i dansk landbrug og i landbrugsskolestrukturen.

Ifølge Ove Møller var der lagt op til, at fusionen skulle ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar, og trods en fusion skulle det fortsætte som to enheder. Parterne nåede aldrig til direkte at diskutere navn eller ledelse.

Læs også