Nødvendigt at tage chancer

(LANDBRUG SYD) Klovtoft Maskinstation fejrer jubilæum i en branche, der har det svært.

- Hvis landbruget skal udvikle sig, skal der være nogen til at tage chancer.

Sådan er holdningen hos Jens Ove Holm, der sammen med hustruen Lone kan fejre de første 25 år med Klovtoft Maskinstation.

Virksomheden var den første i Danmark, der kørte slamsuger med tårn og også den første med nedfælder til majs og roer.

- Så vidt jeg ved, var jeg også den første i Sønderjylland, som kunne tilbyde majssåning under plast. Jeg følte det var værd at prøve, og nogen skal tage chancen, hvis erhvervet skal udvikle sig. Vi skal nok have i år med før det kan afgøres, om der er et tilstrækkeligt større udbytte ved plast. Jeg mener, det kan være en fordel for dem med tidlige sorter, fordi de får større chancer for at ramme det rigtige høstvejr, siger Jens Ove Holm.

Han begyndte for sig selv i 1980, og allerede i 1981 kom den første mand til.

- Jeg mente, at de lokale maskinstationer var lidt for langsomme til at komme i gang med nye metoder. Nogle ventede på, at andre skulle have erfaringerne med nye maskintyper, og fulgte så efter med det, der blev en succes, fortæller Jens Ove Holm.

- Derfor mente jeg, at jeg kunne lave en bedre service end kollegerne. Jeg bryder mig ikke om ordet »konkurrenter«, jeg vil hellere kalde dem kolleger, uanset om de kalder mig noget andet, siger indehaveren af det personligt ejede firma.

- Hvis jeg endelig skal tale om konkurrenter, så er det ikke deciderede maskinstationer, men mellemstore landbrug - typisk kvægbrugere, som kører ud med en enkelt traktor. De har lidt overskudskapacitet på en maskine eller to, og har så tænkt, at de kan hente lidt hjem til vedligehold.

- Men ofte har de ikke regnet på omkostningerne. Der følger jo en mand med ud, og helt galt går det, hvis de skal leje en mand til at køre ud. De fleste bliver trætte af den trafik efter en tre-fire år, fortæller Jens Ove Holm.

Jens Ove Holm har dog også selv prøvet at måtte opgive en driftsgren.

- 1987 var et forfærdeligt år. Mange landmænd havde fået det råd at så ærter for selv at dyrke protein, men meget af afgrøden regnede væk. Nogle fik lidt ærter kørt gennem mejetærskeren andre måtte se på, at høsten rådnede op, fortæller han.

- Vi var også tæt på at knække nakken, og så besluttede jeg at droppe mejetærskerne. Vi har kun beholdt en enkelt til vores eget jord og pasningsaftalerne, men ellers satser vi på presning i høsten, forklarer indehaveren.

Virksomheden klarede dog skærene og er vokset siden. Efterhånden som der er kommet flere medarbejdere til er det blevet muligt for den enkelte at specialisere sig.

- Hver har sin egen linie. Opgaverne varier naturligvis efter årstiden, men vi forsøger at give folk de opgaver, de havde på samme tid året før. Det drejer sig om at have gode chauffører, siger Lone Holm.

- Jeg mener ikke prisen, men kvaliteten, bør være afgørende for landmanden. Det vi laver, skal han leve af et helt år, påpeger grundlæggeren af firmaet.

Succesen for Klovtoft Maskinstation er da også blevet bemærket rundt omkring.

- Da jeg begyndte med virksomheden, søgte jeg råd og vejledning, men dengang kunne jeg ikke blive optaget, som medlem i Danske Maskinstationer. Da vi havde klaret mig selv i adskillige år, fik vi besøg fra foreningen i forbindelse med et af vores årlige åbent hus arrangementer. Jeg blev tilbudt et medlemskab, men jeg betakkede mig. Nu var det jo gået godt, så kunne vi ligeså godt fortsætte uden det medlemskab, siger Jens Ove Holm, der også fastholder traditionen med åbent hus sidste lørdag i januar.

- Det gode ved at holde åbent hus, er, at vi får alle maskinerne vasket. Det er faktisk også en af grundene, siger Jens Ove Holm, med et smil.

- Det er naturligvis også for at bevare kundekontakten. Der er ikke tid til at snakke sammen i telefonen, når det først går løs, og det er jo heller ikke alle, jeg ser i årets løb. Selvom jeg selv er meget med i forretningen og kører traktor de fleste dage, så vil de fleste af kunderne udelukkende møde vores folk, siger Jens Ove Holm.

- Jeg vil dog ikke snakke forretning, når vi holder åbent hus. Den dag skal vi bare hygge os, men alle er selvfølgelig meget velkomne til at ringe med en bestilling dagen efter, siger Jens Ove Holm.

Når nu snakken ikke drejer sig om forretning, er jagthistorier velkomne. Jens Ove Holm har allerede været på årets første rævejagt, og om sommeren tager hele firmaet som regel på fisketur en enkelt dag.

Åbent hus 29. januar fra kl. 11 med servering fra kl. 12.

I forbindelse med EU’s reform af landbrugsstøtten bliver der som bekendt nogle der vil finde det tryggest ikke at forny forpagtningsaftaler, heraf nogle som hidtil ikke har været i erhvervet, men bortforpagtet nogle få hektar. Mange af dem vil være interesserede i en pasningsaftale. Jens Ove Holm har dog ikke mærket noget til det endnu.

- Totalpasning er dejligt for os og for landmanden, men hobby- og mindre deltidslandmænd tænker ikke så langt frem. De bestiller først, når opgaven er der.

- Nogle af fuldtidslandmændene er enormt dygtige til at bestille i forvejen, og selvom jeg kunne ønske, at alle ville give et varsel, så har jeg altid slået på, at drive forretning på landmandens præmisser. Vi har aldrig haft en dags ventetid, siger Jens Ove Holm.

Gyllekørslen har altid udgjort en stor del af omsætningen på Klovtoft Maskinstation. Hidtil har man dog afholdt sig fra at købe lastbil og buffertank.

- Vi har forsøgt os med en lejet lastbil, men det er svært at få til at gå op. Der bliver altid noget spildtid. Derimod er kapaciteten hele tiden fuldt udnyttet, når gyllevognen kører alene, forklarer Jens Ove Holm. Han forudser dog, at det ikke kan vare så længe inden det bliver nødvendigt at købe den første lastbil.

- Nogle møder i forbindelse med udvidelser allerede nu krav om, at al transport med gylle skal ske med lastvogn. Befolkningen bryder sig ikke om at se gyllevogne på landevejene. Det er kun et spørgsmål om tid inden lastbiler bliver et lovkrav lige som i Tyskland, forudser Jens Ove Holm, der konstaterer, at det vil blive endnu en fordyrelse for landmanden.

Læs også