Mistanke om svinepest i Sønderjylland

Danish Crown slagteriet i Blans lukket onsdag formiddag efter leverance af svin med symptomer på den smitsomme sygdom.

Fødevareregion Sønderjylland har her til formiddag lukket Danish Crown’s slagteri i Blans, grundet mistanke om klassisk svinepest hos flere svin, der blev leveret til slagteriet i morges. Slagtesvinene, med symptomer på svinepest, stammer fra en besætning ved Vojens.

I øjeblikket er Fødevareregion Sønderjylland i gang med at foretage undersøgelser på henholdsvis slagteriet og i besætningen for at finde ud af, om der er belæg for at opretholde mistanken. Ved et udbrud af svinepest vil der altid være flere dyr i besætningen, der enten har tegn på sygdommen eller har feber.

Svinepest er en smitsom sygdom, der medfører høj dødelighed blandt sygdomsramte dyr.

Læs også