Store kvalitetskrav til rengøring

(LANDBRUG FYN) Professionel rengøring af landbrugets stalde sikrer godt miljø for mennesker og dyr, og gavner fødevaresikkerheden.

I rengøringsbranchen er der professionelle aktører, som har deres virksomhed rettet mod landbrugets produktionslokaler. For at sikre kvalitet og geografisk koordinering af arbejdet har fire firmaer ud over Danmark skabt et praktisk fællesskab, Staldrens Danmark.

Fra en af partnerne, Fensmark Staldrens Service, Holmegaard ved Næstved, fortæller indehaveren, Arne Møllebro, at firkløveret i fællesskabet er enige om en høj standard, hvor de udnytter den seneste viden og udveksler erfaringer til gavn for landmændene.

Arne Møllebro oplever, at det bliver mere og mere udbredt at lade professionelle fagfolk tage sig af staldrensning. Skærpede forbrugerkrav til fødevaresikkerheden har også virkning ude i staldene, hvor et godt miljø er med til at sikre dyrenes sundhedstilstand.

- For landmændene og deres medarbejdere skaber staldrensning også et væsentligt bedre arbejdsmiljø. I praksis er vi også i stigende omfang blevet dem, der i mange situationer mandskabsmæssigt kan aflaste en ellers stresset dagligdag, siger Arne Møllebro.

Slagtekyllingebranchen har været de første til at bruge professionelle fagfolk - til at udføre det store rengøringsarbejde, før der skulle nye hold ind efter en produktion.

- Det har været i erkendelse af, at der er en bedre kvalitet og bedre indtjening i at kunne styre sin produktion mere skarpt, så man får de sidste ører med, siger Arne Møllebro.

Han fortæller om et pilotprojekt, der skal være til gavn for en endnu bedre kylling og dermed godt for indtjeningen. Det er et såkaldt KIK-projekt (Kvalitet I Kyllingeproduktionen). Det omhandler hele kæden af aktører startende med rugerier, producenter, kyllingefangere og transportører, rengøringsfirmaer til slagterier.

Der er lavet procedurer for alle funktioner i hele kæden, der består af mange arbejdsprocedurer. I arbejdsgrupper har man fastlagt den bedste måde at udføre en funktion, og herefter fastlagt, at det er måden at gøre det på alle steder.

- Indenfor rengøringsbranchen er der også fastlagt rutiner, og vi er kommet så langt i projektet, at vi har haft personale på kursus for at få opdateret viden, siger Arne Møllebro fra Fensmark Staldrens Service, der deltager i projektet sammen med de øvrige firmaer i Staldrens Danmark.

- Der er jo ingen kæder, der er stærkere end det svageste led, og der er ingen grund til, at alle går rundt og opfinder den dybe tallerken, fastslår Arne Møllebro.

Han undrer sig over, at noget tilsvarende ikke er startet hos landets mange, dygtige svineproducenter, da han føler sig overbevist om, at kvaliteten og indtjeningen kunne forbedres, hvis den viden man får gennem et sådant projekt, blev spredt ud til flere.

Arne Møllebro kunne finde det yderst relevant om Danske Slagterier eller SPF-systemet gik ind i problematikken og fastlagde overordnede standarder for rengøring og desinficering med tilhørende kontrol.

- Der er utrolig meget forskel på kvaliteten af rengøring i de stalde, der i dag bliver godkendt til SPF-svin, har Arne Møllebro konstateret.

Nu er det også aktuelt med rengøring og desinficering af minkfarme.

- Her skal man passe på ikke at sætte sig mellem to stole, men beslutte om man vil lade være med at rengøre burene eller rengøre dem helt. Hvis man kun rengør dem nødtørftigt, så opnår man ikke saneringseffekten. Til gengæld kan man få spredt en eventuel dårligdom fra et enkelt til alle bure, advarer Arne Møllebro.

- Når vi kommer ud og skal rengøre en minkfarm, så benytter vi varmt vand. Det bevirker, at vi kan rengøre, selv om det fryser helt ned til omkring fem graders frost. Vi samler heller ikke slangerne sammen til aften, men blæser dem tomme for vand, så de ikke er frosset næste morgen. Ligeledes står højtryksrenserne i en opvarmet trailer, forklarer Arne Møllebro.

- Med den form for arbejdsudførelse sikrer vi, at arbejdet er færdigt til den aftalte tid. Og minkene venter jo ikke, bemærker den sjællandske rengøringsekspert.

Med rengøringssamarbejdet på landsplan og den geografiske opdeling i Staldrens Danmark er det en økonomisk fordel for landmanden, da det sikrer et minimum af køre- og spildtid.

For Fensmark Staldrens Service er domænet Sjælland, Fyn og Sønderjylland, da de øvrige firmaer i Staldrens Danmark er placeret i Midt- og Nordjylland.

- Med samarbejdet vil der heller ikke være nogen opgave, der bliver for stor, da vi kan bistå hinanden. Det kunne være aktuelt, når der skal renses og desinficeres stalde efter større udbrud af sygdomme i alle slags besætninger, nævner Arne Møllebro, der er bestyrelsesmedlem i fælleskabet.

Som eksempel på fleksibiliteten i arbejdsfunktionerne kunne Arne Møllebro henvise skribenten til et besøg i en langelandsk svinestald, hvor en af hans medarbejdere, Carl Cardell, i sidste uge var i sving med rengøring af en sostald, så landmanden kunne koncentrere sig om dyrenes produktivitet og forhåbentlig undgå omløberne.

Læs også