Humor som ledelsesværktøj

(Effektivt Landbrug) Humor smitter, så humoristiske ledere har lettere ved at skabe et godt arbejdsklima, påpeger Martin Erichsen, som er »rejsende i humor«.

Ledere, der har humor, er bedre til at få medarbejderne til at samarbejde og skabe resultater. Derfor er humor et vigtigt ledelsesredskab, mener Martin Erichsen, stifter af theMcompagny.com, som tilbyder virksomheder rådgivning med henblik på at skabe arbejdsglæde, øge energien og fremme produktivitet og vækst.

- Det er ingen stor videnskab, at vi har lyst til at være i selskab med dem, som får os til at le. På samme måde har humoristiske ledere en særlig tiltrækningskraft på deres medarbejdere i kraft af deres karisma og udstråling, siger Martin Erichsen, som peger på, at mange af de kompetencer, som er forbundet med god ledelse, bliver tydeliggjort igennem humoren.

- Ledere, der bruger humor, er bedre til at aflæse organisationen, løse konflikter og motivere deres omgivelser, nævner han.

Nogle dage opfatter vi arbejdet som rutinepræget, kedeligt og uden udfordring. Andre gange går vi helt op i vores arbejde og løser vanskelige opgaver samtidig med, at vi er afslappede og virker sympatiske og nærværende for andre.

Forskellen på de to dage ligger ifølge Martin Erichsen i den sindsstemning, vi går til arbejdet med, og her kan humoren bruges til at skabe den følelse, der bringer os ind i den rette sindsstemning.

- Når humor bringes i spil, skabes en følelsesmæssig zone omkring arbejdet, der får os til at glemme tid og sted, så vi kan slappe af og yde vores optimale, siger han og tilføjer, at denne zone kaldes flow.

Flow får mennesker til at yde deres bedste, uanset hvilken type arbejde, der er tale om.

- Humorens betydning for produktiviteten kan sammenlignes med olie og benzin for en motor. Humoren sikrer, at medarbejderne ikke brænder sammen, når der trykkes på speederen, siger Martin Erichsen.

Dermed spiller den humoristiske sans også en vigtig rolle i bekæmpelsen af stress.

- Humoren virker som en ventil for holdninger og følelser, så de ikke kommer ud som frustration og negativ stress. Der er også videnskabeligt bevis for, at latter nedbryder negativ stress, siger Martin Erichsen, som samtidig understreger, at stress ikke altid er noget negativt. Stress kan også være godt for vores præstationsevne, men det er vigtigt at opretholde balancen mellem positiv og negativ stress.

Hvis lederen forstår at bruge humoren som ledelsesværktøj, er det med til at skabe mere arbejdsglæde. Ifølge Martin Erichsen er det den følelse, vi havde sidst, vi forlod arbejdspladsen, der er afgørende for, om vi har lyst til at møde op igen den næste dag.

- Når to kolleger ler sammen, siger han, skabes et unikt øjeblik, som begge vil kunne huske mange år frem. Det er ikke sikkert, vi husker, hvad vi lo af, men øjeblikket vil brænde sig fast i hukommelsen, og vi vil vende tilbage til kollegaen igen og igen for at genskabe følelsen.

- Disse øjeblikke er vigtige, fordi de giver mening med at glæde sig til at svinge benene ud af sengen mandag morgen. Og når meningen er tydelig, er vi bedre i stand til at håndtere stress, usikkerhed og tidspres, siger Martin Erichsen.

Læs også