Skulderklap til Oregaard

(LANDBRUG FYN) En ny rapport slår fast, at Agersø-kvæget er genetisk forskelligt fra Jysk Kvæg og RDM.

Gorm Benzon, Oregaard, kunne ikke have ønsket sig en ret meget bedre 75-års fødselsdag den 13. december. Der var stort fremmøde af gratulanter, og ved siden af gavebordet lå en dugfrisk rapport »En genetisk karakteristik af Agersø-kvæget«, som blev flittigt studeret af mange.

Gen-rapporten er udarbejdet af Evolutionsbiologisk Afdeling, Biologisk Institut under Københavns Universitet - af specialstuderende Kim Bidstrup Withen, Peter Gravlund samt institutleder Bo Vest Pedersen.

Det fortæller formanden for foreningen Gamle Danske Husdyrracer (GDH), Knud Theil Nielsen, Nyborg, i december-nummeret af foreningens tidsskrift »Gamle Danske Husdyrracer«.

Theil Nielsen gør videre opmærksom på, at rapporten slår fast, at de genetiske forskelle mellem Agersø-kvæget og de to andre racer giver et tydeligt billede af, at Agersø-kvæget tilhører en population, der er genetisk forskellig fra Jysk Kvæg og RDM.

Ifølge rapporten viser de genetiske relationer til de to andre racer, at Agersø-kvæget er nærmere beslægtet med RDM end med Jysk Kvæg. Og Biologisk Institut skriver, at dette er i overensstemmelse med racernes udviklingshistorie, da RDM er grundlagt med gener fra Ø-kvæget.

I den foreløbige undersøgelse indgår ikke prøver af fossilt DNA fra det oprindelige kvæg i Danmark, som det ellers ville være interessant at sammenholde fundene af ni private alleler hos Agersø-kvæget med. (Alleler er forskellige udgaver af gener, der bestemmer samme arvelige egenskab. De er placeret samme sted på et kromosom, red.).

Derfor kan Biologisk Institut endnu ikke be- eller afkræfte Agersø-kvægets autensitet som Ø-kvæg. Og derfor, skriver Theil Nielsen, må vi i første omgang blot glædes over at konstatere, at Agersø-kvæget genetisk set er en unik bevaringsværdig dansk race med en interessant historie.

I foreningen Gamle Danske Husdyrracer har man især bidt mærke i, at rapporten viser, at den genetiske variation hos hver af de tre genetisk distinkt forskellige små populationer, Agersø-kvæget, RDM og Jysk Kvæg, på Oregaard ligger på nogenlunde samme niveau som hos de moderne mange million-tallige verdensracer.

GDH’s formand understreger, at variationen hos kvæget på Oregaard samtidig viser, at der intet belæg er for at påstå problemer med indavl.

- Vi er meget glade for, at denne gen-test har vist, at vore gamle kvægracer er noget helt specielt. Det har vi selv været klar over længe, siger Stig Benzon, der sammen med sin far, forfatteren Gorm Benzon, på Oregaard ved Bogense gennem mange år har kæmpet for at bevare de gamle danske husdyrracer.

På GDH’s hjemmeside konstaterer den kendte kvæghistoriker Hans Nørgaard, Egebjerg, at danske husdyrgenetikere har påvist en genetisk forskel på Oregaards meget omdiskuterede Agersø-kvæg og så de andre gamle danske kvægracer, RDM og Jysk Kvæg.

- Jeg venter spændt på at få yderligere oplysninger, men det lader så til at familien Benzon på Oregaard havde ret, og at vi andre var nogle forfærdelige grødhoveder. Jeg skal i hvert fald være den første til at lykønske Stig og Gorm Benzon, siger Hans Nørgaard.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også