Slagteriformand ønsker sig højere til loftet i den danske fødevaredebat

(Effektivt Landbrug) - Vi skal passe på, at den danske debat ikke bliver for navlebeskuende. Vi kan ikke trække en osteklokke ned over Danmark – i hvert fald ikke, hvis vi ønsker fortsat fremgang i velstand og velfærd, fastslår Danske Slagteriers formand i sin nytårsudtalelse.

Den hjemlige fødevaredebat når ikke altid ud over andedamsstadiet. Det pointerer Danske Slagteriers formand, Bent Claudi Lassen, i sin nytårsudtalelse, hvori han udtrykker håb om, at der bliver lidt højere til loftet i den danske fødevaredebat i det nye år.

Ifølge slagteriformanden er det i den forbindelse vigtigt, at vi i Danmark plejer og udvikler de stærke kompetencer, vi har, samtidig med at vi skaber forståelse for, at også et lille land som Danmark har gavn af store og stærke fødevarevirksomheder, der kan matche de stadigt større supermarkedskæder.

Ifølge slagteriformanden er alternativet, at vi bliver oversvømmet af fødevarer fra lande, hvor fødevaresikkerhed og dyrevelfærd ikke står så højt på dagsordenen som i Danmark.

- Vi skal passe på, at den danske debat ikke bliver for navlebeskuende. Vi kan ikke trække en osteklokke ned over Danmark – i hvert fald ikke, hvis vi ønsker fortsat fremgang i velstand og velfærd, fastslår Bent Claudi Lassen.

Han nævner videre, at en strategigruppe af fremtrædende erhvervsfolk og chefer fra statsadministrationen for nylig har påpeget, at dansk innovation har givet Danmark en førerposition, bl.a. på svinekødsområdet, og at denne position også kan fastholdes i fremtiden.

- Innovationsmodellen bygger bl.a. på den danske andelstradition og har inden for fødevaresektoren skabt nogle lokomotiver, der kan spille med i den internationale superliga. Det er vi stolte af og håber, at strategigruppens anerkendelse vil brede sig til resten af befolkningen og politikerne, fastslår Bent Claudi Lassen.

Han oplyser, at konkurrencen i den internationale svinekødsindustri aldrig har været hårdere end i dag. Danske Slagteriers medlemsvirksomheder har også i 2004 - på trods af skærpet konkurrence og højere omkostninger end konkurrenterne - formået at fastholde markedsandelen i flere end 130 lande. Næsten 90 procent af den danske produktion af svinekød går til eksport.

- Ligesom alle andre danske fremstillingsvirksomheder er slagteriselskaberne i disse år udsat for en global omkostningskonkurrence, som ingen ifølge slagteriformanden kan sidde overhørig.

Det illustreres ikke mindst af, at lønningerne ifølge Danske Slagterier i de seneste 10 år er steget med næsten 50 procent i Danmark, mens de i udlandet er steget med 36 procent.

- Alligevel er det lykkedes slagteriselskaberne at reducere deres omkostninger markant, at øge forædlingen i overensstemmelse med deres strategi, og at styrke deres internationale position gennem opkøb og strategiske alliancer i udlandet, så vi har fastholdt konkurrenceevnen og positionen som verdens største eksportør af svinekød, siger Bent Claudi Lassen.

Han runder af med at understrege, at svinesektoren producerer og forædler fødevarer, der er stor international efterspørgsel på. Sektoren bidrager bl.a. til samfundshusholdningen med eksportindtægter på over 25 milliarder kroner, beskæftigelse for cirka 50.000 personer, integration af nydanskere, og særlige danske kompetencer inden for afsætning, produktion, teknologi, forskning og udvikling.

Læs også