Halvering af ydelseskontrol fra næste år

(LANDBRUG SYD) RYK satser på at klare sig med mælkeprøver fra en enkelt malkning pr. kontrol.

Beslutningen er ikke taget endnu, men bestyrelsen i RYK er langt med planer om at nøjes med mælkeprøver fra en enkelt malkning pr. kontrol. For at det kan lade sig gøre er det nødvendigt at finde en omregningsfaktor, så det korrigerede resultat fra en enkelt prøve rammer gennemsnittet af de hidtidige to prøver.

Bestyrelsen har i øjeblikket et udredningsarbejde i gang som skal finde den korrekte omregningsfaktor.

- Hvis beslutning bliver truffet kan vi gå i gang i løbet af næste år, sagde direktør Niels Henning Nielsen, på RYK Syds regionsmøde, der blev afholdt mandag aften på Hovborg Kro.

Foruden direktøren deltog teknisk ansvarlig for ydelseskontrollen Ulrik Lauritsen, formand Erik Jørgensen, Kjellerup. Fra lokalt hold deltog afdelingsleder Torben Møller. Han havde modtaget 41 tilmeldinger fra kvægbrugere. Der kom cirka en håndfuld ekstra.

Afdelingsmødet var det et af to der bliver holdt i det syd- og sønderjyske region og et af i alt 13 møder fordelt i landets fire regioner, der bliver afholdt i forbindelse med årsberetningen efter det første år med en landsdækkende registrerings- og ydelseskontrol.

Spørgsmålet om antallet af regionale årsmøder blev i sig selv et tema på mødet mandag. Formand for RYK, Erik Jørgensen, lagde i sin del af beretningen op til en debat om, hvilken metode, der skal benyttes ved sammensætningen af brugerrådet.

- Fra begyndelsen har vi valgt en »blød« model, hvor vi lod regioner selv vælge, hvorvidt de ville udpege medlemmerne, vælge dem på regionsmødet eller en kombination af de to, sagde han.

Som bekendt har RYK Syd i første omgang valgt en særlig kombinationsmodel, hvor fire medlemmer fra det sønderjyske udpeges af bestyrelsen i Sønderjysk Kvæg, mens der fra den nordlige del af regionen udpeges én fra hver af de tre kvægbrugsudvalg i henholdsvis Sydvestjysk Landboforening, Midtjysk/Brørup Landboforening og LRØ, én vælges direkte på regionsmødet og én udpeges blandt de ikke ydelseskontrollerede besætninger.

Leif Pedersen, Næsbjerg, anbefalede at medlemmerne fra de ydelseskontrollerede besætninger fremover vælges direkte på regionsmødet. Det fik Nis Hjort, Skærup, til at bede om ordet:

- Hvis man vælger direkte valg, så er det ikke nok med et regionsmøde i Hovborg, for så bliver mødedeltagerne ikke geografisk repræsentative, da der vil være færre østfra som kører helt til Hovborg, mens der – som vi kan se i aften - er mange fra det lokale område heromkring, der møder frem, sagde Nis Hjort.

- Vi har ikke været inviteret til andre møder i jeres område. Vi skal til fire møder nordpå og andre fire møder i Midt/Vest-regionen, så når man tænker på, hvor mange køer, der er her i området er i egentlig underrepræsenterede, hvad regionsmøder angår, sagde Erik Jørgensen.

Valget kom da også til at stå mellem netop Leif Pedersen og Nis Hjort. Kristen Ibsen, Vrenderup, blev også foreslået, men ønskede ikke valg efter godt 10 års bestyrelsesarbejde med ydelseskontrollen. Han anbefalede i stedet at stemme på Leif Pedersen, der da også blev valgt.

Kristen Ibsen bemærkede i øvrigt, at han var skuffet over, at driftsbestyrelsen lagde op til at samle analysearbejdet på Steins Laboratorium fra 2006 blandt andet under forudsætning af, at det kan gøres til konkurrencedygtige priser.

- Nu har Steins Laboratorium godt nok fået ny ledelse, men det har de jo fået så tit. Det er bedre selv at have laboratorier, der kan analyserer mælkeprøver. Steins skal ikke have lov bare fordi det dumper prisen. Jeg har ikke tillid til, at de kan holde priserne, hvis laboratorierne i Varde og Vojens lukkes, sagde det afgående brugerrådsmedlem, der også benyttede taletiden til at opfordre driftsbestyrelsen til at sørge for, at påtænkt opgaver i forbindelse med Arlagården afholdes af Arla, og at samarbejdspartnere i øvrigt bidrog til deres del af eventuelt udviklingsarbejde.

Til det sidste bemærkede Niels Henning Nielsen:

Der er mange der gerne vil have os til at hjælpe med det ene og andet, men det er min daglige opgave som direktør at sørge for, at de bestiller et arbejde også betaler for det, sagde han.

Vedrørende Kristen Ibsens bemærkninger til laboratorierapporten, svarede formand Erik Jørgensen:

- Jeg har tillid til at den nye ledelse. Og skulle det vise sig at priserne ikke er konkurrencedygtige, er der laboratorier i Tyskland og Holland, hvis priserne ikke holder, vil vi naturligvis se os for syd for grænsen, sagde han.

Erik Jørgensen fortalte i øvrigt under sin beretning, at en af de første henvendelser, som RYK fik, var et brev fra Dansire med en klage over, at der skete for få efterkontroller. Der skal årligt ske efterkontrol af mindst tre procent af egenkontrollerne. Langt de fleste af efterkontrollerne vil ske hos medlemmer der leverer tyre til Dansire, resten 0,15 procent vil blive udtrukket tilfældigt.

- I nogle af de gamle kontrolforeninger skete der ikke en eneste efterkontrol, i nogle var man lige ved at ryge over de tre procent, så vi har været nødt til at lave nogle tilpasninger sagde, formanden.

Erik Jørgensen benyttede også regionsmødet til at takke såvel brugere som medarbejdere for et godt samarbejde i forbindelse med omlægningen af opgaverne fra de lokale til en landdækkende organisation.

De tre nævnte landboforeninger har i øvrigt udpeget Jens Bruun, Rousthøje; Jens Chr. Mathiasen, Givskud og Uffe Bie, Ejstrupholm til RYKs brugerråd. Anni Assenbjerg er udpeget af Sydjysk Kødkvæg, der holder generalforsamling næste gang i marts.

Læs også