Rapport foreslår Tønder som dansk biobrændstof-Mekka

(LANDBRUG SYD) En ny fabrik i Tønder til produktion af bioethanol i Sønderjylland er et af forslagene i en ny rapport, der blev offentliggjort i sidste uge af Sønderjysk Landboforening. Et projekt, der dog kræver en investering på 725 mio. kr.

På en konference i sidste uge på ECCO-Center i Tønder offentliggjorde Sønderjysk Landboforening en rapport om mulighederne for at etablere en bioethanol-fabrik i det sydvestlige hjørne af Sønderjylland, nærmere betegnet ved Tønder. Fabrikken skal producere det miljøvenlige brændstof ethanol, der er sprit produceret på grundlag af korn - mest hvede. Projektet kræver dog en investering på 725 mio. kr., hvis den skal blive til virkelighed.

Planen er, at den producerede ethanol skal blandes i benzin med op 5 procent uden at bilmotorerne skal omstilles - og spritten har en klar miljømæssig gevinst i form af lavere CO2-udledning

Konklusionen på rapporten er, at grundlaget er til stede: Arealerne er disponible i Tønders nordlige del, teknikken er velkendt og kalkulationer viser, at økonomien i projektet hænger fornuftig sammen. Nu mangler kun dem, der vil være med til at finansiere projektet.

Erik Wormslev, COWI, præsenterede den tekniske del, og han understregede, at kalkulationen helt afhænger af, hvad kornet koster og hvad man kan få for den færdige bioethanol.

Med det, der ser ud som realistiske forudsætninger hænger økonomien sammen i projektet, der forventes at kræve en investering på ca. 725 mio. kroner.

Projektet bringer en lang række fordele til lokalområdet i form af nye arbejdspladser og det bringer også forskning og udvikling til Sønderjylland. Planen er, at fabrikken årligt skal producere 150.000 m3 sprit på basis af 400.000 tons korn.

Forud for rapporten har Henning Jørgensen, lektor ved Syddansk Universitet beregnet, at projektet giver store fordele for lokalområdet med positive gevinster for især Sønderjyllands og Ribe amter.

Birgitte K. Ahring, professor ved DTU dokumenterede med en levende gennemgang, at der på lang sigt er en række fordele ved at bruge biobrændstof.

Hendes opfordring er helt klar: Kom i gang, hellere i dag end i morgen. Men samtidig manglede hun noget konsekvens: Politikerne bifalder forskning i brug af biobrændstof - men sidder tung på bevillingerne, når der skal laves praktiske forsøg. Hun sluttede med at anbefale, at man starter med et projekt, hvor teknikken er kendt, men med plads til at tage nye landvindinger i brug undervejs.

Direktør Michael Kuhn, Sauter-gruppen gennemgik de tyske stade: Der er der et stort marked for biobrændsel. Sauter-gruppen har allerede investeret i flere store anlæg, der producerer biobrændstof i form af biodiesel og bioethanol. Blandt andet er der senest bygget et raffinaderi, hvor alm. råolie og biobrændstof-produktion er helt integreret.

Konferencen havde samlet deltagere fra de fleste parter i brændstofbranchen, ligesom landbruget var stærkt repræsenteret. Det er jo et projekt, der er baseret på en stor produktion af korn fra landbruget.

På grundlag af konferencen arbejder Sønderjysk Landboforening sammen med Tønder Kommune nu videre med projektet. Her vil man blandt andet undersøge hvorvidt der kan skaffes investorer, ligesom man skal have undersøgt om beregningerne holder og om der kan opnås de fornødne miljøtilladelser.

Læs også