Slagterikoncern svarer Danske Svineproducenter igen

(Effektivt Landbrug) Danish Crown beder DS om at være sig sit ansvar bevidst og basere sine udtalelser på fakta.

- Vi kan ikke altid være enige med Danske Svineproducenter, og det er såmænd nok også ganske sundt. Blot beder vi om, at foreningen er sig sit ansvar bevidst, når den går i medierne med sine udtalelser om branchens fremtid og problemer. Det gør man bedst, når man baserer sig på facts.

Formanden for Danish Crown, Niels Mikkelsen, kritiserede Danske Svineproducenter, da han i fredags fremlagde sin beretning til slagterikoncernens repræsentantskabsmøde.

- Det er helt naturligt, at vi som stor virksomhed må stå til måls for kritik og forslag udefra, herunder fra en interesseorganisation som Danske Svineproducenter. Vi stiller gerne op til en debat om væsentlige emner med foreningen, og vi giver også gerne svar på de spørgsmål, som en sådan interesse-forening kan have ønske om. Vi giver endda plads til, at foreningen får lejlighed til at fremlægge sine forslag og synspunkter i vort interne udvalgsarbejde.

- Men vi beder om, at man respekterer, at det er ejerne i Danish Crown, som afgør, hvad vej der vælges – og det uanset om disse er medlem af Landsforeningen eller ej, sagde Niels Mikkelsen, og henviste til den seneste tids debat om indsættelse af nye typer af folk i Danish Crowns bestyrelse.

- Vi respekterer naturligvis, at foreningens formand kan have et sådant synspunkt, men vi er blot nødt til at gøre opmærksom på, at det har vore andelshavere fravalgt de gange, hvor vore vedtægter har været til grundig debat, sagde Niels Mikkelsen, og understregede, at kan sådanne synspunkter vinde tilslutning hos ejerne af slagterikoncernen, vil de også nyde fremme – ellers ikke.

De fremmødte kunne konstatere, at Niels Mikkelsen undlod at give sin egen holdning til kende i diskussionen.

- Men jeg er da sikker på, at hvis de ideer, som luftes fra både Landsforeningen og andre ellers er velfunderede og fremføres sagligt, vil de også gøre indtryk på vore andelshavere og vort repræsentantskab. Det er jo på den måde, demokratiet arbejder, sagde han.

Den korrigerede danske notering er nu på andet år ikke på samme niveau som den tyske, erkendte Danish Crowns bestyrelsesformand, Niels Mikkelsen, på repræsentantskabsmødet i Herning Kongrescenter.

- Men det skyldes langt hen ad vejen vor placering i det danske samfund, der giver os et grundlæggende omkostningsmæssigt handicap i forhold til hovedparten af vore markeder og hovedparten af de lande, som vi sammenligner os med, understregede han, og nævnte blandt andet de danske lønomkostninger, den høje pris på investeringsgoder og dansk særlovgivning som eksempler.

- Derfor er og bliver hovedudfordringen for os både i svineproduktion og virksomhed at bearbejde dette omkostningsniveau, så vi ikke mister vor konkurrencedygtighed, sagde Niels Mikkelsen, og pointerede, at problemstillingen slet ikke er begrænset til landbrugs- og slagteribranchen. Alle danske fremstillingsvirksomheder rammes således i disse år af en global omkostnings-konkurrence, som ingen kan sidde overhørig.

- I vor branche øges udfordringen af, at den danske primærproduktion og slagtning nu engang er bundet geografisk til landet. Vi er nu engang placeret i et hjørne af Europa, hvorfra vi skal have flyttet vore produkter hen til verdens forbrugere – uanset om dette sker i levende, slagtet eller forarbejdet stand. Og i modsætning til næsten alle andre svineproducenter i verden har vi kun et hjemmemarked af marginal størrelse i forhold til produktionen.

- Vi er således nødt til at være helt bevidste om, at når den danske produktion er baseret på eksport, er det ingen selvfølge at dette indebærer en højere pris. Faktisk vender det jo som regel modsat.

- Men vi kan søge at tilpasse os disse forhold, og det er hvad en meget stor del af årets indsats har været koncentreret omkring, sagde Niels Mikkelsen, og tilføjede, at koncernen slet ikke er færdig ad denne vej.

Bestyrelsesformanden i Danish Crown, Niels Mikkelsen, appellerede i sin beretning til forståelse og opbakning om koncernens salgsstrategi. Den går ud på at prioritere det højere at pleje grundlaget for en merpris for de danske produkter end – som andre danske operatører ifølge formanden gør - »shoppe rundt på de markeder, hvor der takket være en langsigtet markedspleje og aktuelle gunstige konjunkturer kan plukkes nogle ekstra blomster.«

- Det kan være et irritationsmoment både for vore andelshavere og medarbejdere, når andre høster sådanne gevinster, sagde formanden, og tilføjede:

- Naturligvis skal vi være fleksible og hele tiden dirigere flere produkter til det marked, som er bedst i øjeblikket, men dette må hele tiden afbalanceres med de langsigtede hensyn til at bevare positionen som en seriøs leverandør. Langsigtet markedspleje er uforeneligt med troløshed.

Niels Mikkelsen understregede, at det forhold, at der rent faktisk er muligheder for at hjembringe højere priser for dansk svinekød på en række markeder skyldes en markedsposition, som er bygget op over mange år, og som fortsat kræver løbende markedspleje.

- Uden denne merpris var vi her ikke i dag. Hvis den nøgne omkostningsforskel i slagteri- og forarbejdningsleddet slog fuldt igennem i forhold til lande som Tyskland, men i endnu højere grad f.eks. Canada og Brasilien, og ikke blev hentet hjem i meget stort omfang via vort salgsarbejde og markedsoptimering, så ville vor diskussion om noteringens højde være en helt, helt anden – med mindre den da helt havde mistet sin relevans, fordi vi havde måttet kaste håndklædet i ringen.

- Det er præcis denne faktor, som resten af verdens svineproducenter først og fremmest misunder os. I Danmark har vi måske vænnet os til at betragte det som en selvfølgelighed, sagde Niels Mikkelsen.

Læs også