Nu kan der slagtes økologisk i Vester Hæsinge

(LANDBRUG FYN) Vester Hæsinge Slagterforretning, som 1. april fik ny ejer, er netop blevet godkendt til økologisk slagtning.

Vester Hæsinge Slagterforretning, som, efter i en årrække at have været ejet og drevet af slagtermester Flemming Jensen, for et par år siden blev overtaget af Grambogaard, skiftede ejer igen pr. 1. april i år.

Den dag blev slagterforretningen overtaget af slagtermester Stefan Jensen, som i øvrigt er søn af den tidligere ejer, Flemming Jensen, og der er nu atter travlhed i det moderne slagtehus med tilhørende butik på Birkevej i Vester Hæsinge.

- Vi slagter kun for private - altså landmænd og andre producenter af grise, kreaturer, får og lam - fortæller Stefan Jensen, der har to lærlinge ansat, og hvis far, Flemming Jensen, hver mandag kører ud og henter dyr og i øvrigt hjælper til med at passe butikken, som har åbent hver torsdag og fredag kl. 12-17.

- I gennemsnit slagter vi hver uge cirka 12 kreaturer, 20 lam og får og 15 grise, fortæller Stefan Jensen, som dog i sidste uge slagtede ikke færre end 24 kreaturer. Vester Hæsinge Slagterforretning har i flere år slagtet kalve fra Steensgaard, og det fortsætter man med - som regel en til to kalve hver uge.

Efter slagtningen hænger dyrene og modner i 14-18 dage i slagtehus og kølerum, der er indrettet efter de nyeste EU-regler - indtil de bliver taget ned og skåret ud og bliver afhentet af producenterne.

- Vi slagter også nogle grise og kreaturer til butikken, og vi laver selv alle de cirka 30 forskellige slags pålæg, vi sælger i butikken, siger Stefan Jensen.

Vester Hæsinge Slagterforretning er netop blevet godkendt til økologisk slagtning. Godkendelsen gælder slagtning af alle økologisk opdrættede klovbærende dyr - hvilket i praksis vil sige køer, tyre, kalve, får og lam. Godkendelsen blev søgt, efter at Stefan Jensen havde haft en hel del henvendelser om økologisk slagtning, som han måtte sige nej til.

- For at blive godkendt til økologisk slagtning, skal man opfylde en lang række krav. Og der kræves en masse papirarbejde, som foreningen Danske Håndværksslagtere har hjulpet mig med, fortæller Stefan Jensen.

Blandt andet kræves det, at de økologiske dyr skal slagtes og opskæres separat - på »rene« maskiner. Det vil sige, at alt skal være totalt rengjort, efter at der har været slagtet konventionelle dyr. Disse krav opfylder Stefan Jensen ved, at man starter med at slagte de økologiske dyr, inden de konventionelt opdrættede dyr kommer ind i slagtehuset. Og ligeså når det gælder udskæring af de slagtede dyr.

- Fødevareregionen kontrollerer, at kravene bliver opfyldt, og de kommer af og til på uanmeldt besøg under slagtning og opskæring, siger Stefan Jensen.

I øvrigt er der en del papirarbejde i forbindelse med økologisk slagtning. For eksempel skal slagteren hver gang have et dokument med fra producenten, hvor denne har skrevet under på, at det eller de pågældende dyr er opdrættet økologisk.

Læs også