Patrioterne frygter brud på skattestoppet

(LANDBRUG FYN) Det er en skandale, at regeringen ikke har levet op til sit løfte om at reducere jordskatterne, mener formanden for Patriotisk Selskab.

Den borgerlige regering har ikke levet op til løftet i sit regeringsgrundlag fra 2001 om at reducere jordskatterne på landbrugsjord. Det finder formanden for Patriotisk Selskab, Peter Cederfeld de Simonsen, både uacceptabelt og uvederhæftigt.

Regeringen lovede at reducere jordskatterne i samme takt, som EU-tilskuddet faldt, men selv om landbruget i forbindelse med Finansloven pegede på, at gennemførelsen af EU-reformen vil betyde en reduktion i landbrugsstøtten med 168 millioner kroner i 2005 stigende til 308 millioner kroner i 2007, er der ikke sket nogen nedsættelse af jordskatterne.

- Det er en skandale. Regeringen løber fra sit løfte i regeringsgrundlaget, og jeg må konstatere, at jordskatterne igen i år er steget, siger Peder Cederfeld, som henviser til, at ejendomsvurderingerne og dermed jordskatterne kommer til at stige i både 2004 og 2005.

Han peger desuden på, at regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en kommunal strukturreform også kan få negativ indvirkning på jordskatterne, fordi de større bykommuner traditionelt har haft højere skatter og dækningsafgifter end landkommunerne.

- Nogle af de mindre landkommuner er begyndt at hæve deres grundskyldspromiller, så de kommer til at passe sammen med de kommuner, de skal lægges sammen med i forbindelse med strukturreformen, siger Peter Cederfeldt, som frygter at denne form for positionering i realiteten fører til et »skjult« brud på skattestoppet.

I øjeblikket varierer grundskyldspromillen i de enkelte kommuner, nogle steder er den 6, andre steder 10. Hvis alle kommuner hævede grundskyldspromillen til loftet på 12 promille, ville landbrugets jordskatter ifølge Patrioternes formand stige med mellem 250 millioner og en halv milliard kroner.

Landbrugets miljøforhold er et andet område, som stiller erhvervet overfor store udfordringer. Ifølge Peter Cederfeld bliver landmændene i stigende grad fanget i langsommelig og bureaukratisk miljøsagsbehandling fra myndighedernes side. Desuden slås erhvervet med et imageproblem i forhold til den øvrige befolkning.

- Landbruget må erkende, at vi har et problem i forhold til den øvrige befolkning. Nogen har det indtryk af os, at vi sviner, uanset om vi i princippet har opfyldt både vandmiljø 1 og 2 og er gået positivt ind i vandmiljøplan 3. Det hjælper bare ikke, hvis folk kører søndagstur og får lugten af gylle i næseborene, siger Peter Cederfeld.

Han mener, at landbruget må arbejde seriøst med at få nedbragt lugtgenerne på både staldniveau og udbringningsniveau. En af måderne kan være afgasning af gyllen, så den ikke lugter.

- Så længe noget af vores husdyrgødning lugter, som det gør, og så længe vi kører med store maskiner på vejene i sæsonen og pladrer det hele til og mener, at det skal vi have lov til, så har vi et politisk problem, som jeg tror, vi som landbrug må være mere proaktive i forhold til, siger Peter Cederfeld, der som repræsentant for de store erhvervslandbrug også erkender, at landbrugenes størrelse indgår i folks holdning til erhvervet.

- I Danmark har småt altid været godt. Men når folk handler ind i Netto, så går de efter de billigste produkter, og det kan landbruget kun kompensere for ved at blive større og øge produktiviteten, siger Peter Cederfeld.

På de indre linier kan Patrioternes formand glæde sig over, at det går godt for selskabet. Medlemsudviklingen er fortsat i vækst, selv om strukturudviklingen tynder kraftigt ud i det samlede medlemstal i Dansk Landbrug. Antallet af aktive medlemmer i Patriotisk Selskab er indenfor det sidste år steget fra 609 til 625.

- Det er selvfølgelig et resultat af hårdt arbejde i rådgivningen. Men det handler også om, at vores rådgivning er målrettet mod en størrelsesgruppe, som der rent faktisk bliver flere af. Landbrugene bliver større og større, og når de når en vis størrelse, finder de det naturligt at søge rådgivning hos os, fordi vores rådgivning er specielt målrettet erhvervsbrugene, siger Peter Cederfeld, der på torsdag aflægger beretning, når Patriotisk Selskab holder generalforsamling på Odense Congress Center.

Læs også