»Jogging« for marksprøjter

(Effektivt Landbrug) Når man er færdig med efterårets sidste sprøjtning, er det vigtigt at rengøre og vedligeholde udstyret, så sprøjten er i form til næste sæson.

Inden længe begynder de første frostgrader at bide i jorden. Så er tiden inde til at gøre marksprøjten klar til overvintring. Når man er færdig med efterårets sidste sprøjtning, skal sprøjten rengøres og frostsikres, så den er i god kondition, når foråret og en ny sprøjtesæsons udfordringer igen banker på.

- Marksprøjten er et præcisionsinstrument, som skal behandles med omhu for at kunne udføre et ordentligt og effektivt stykke arbejde, påpeger landskonsulent Jens Johnsen Høy, Dansk Landbrugsrådgivning.

Vinterklargøringen starter med en grundig rengøring af sprøjten - både udvendigt og indvendigt. Der er udviklet forskellige midler specielt til rengøring af marksprøjter, men man kan også anvende tredobbelt salmiakspiritus i forholdet 1 liter til 100 liter vand.

Anvender man et specialmiddel, skal man følge brugsanvisningen. Bruger man salmiakspiritus i det angivne blandingsforhold, skal det virke i både tank, armatur, bom og dyser i en times tid. Sprøjten skal så at sige »stå i blød«.

Når timen er gået, afmonteres dyserne, og dysefiltrene renses, før hele sprøjten skylles efter med flere hold rent vand. Herefter tømmes beholder, filtre og bomrør for vand.

- Husk at vaske- og skyllevand ikke må hældes i kloakken. Det kan enten pumpes til gyllebeholder eller sprøjtes ud på en mark, som først skal tilsås til foråret, anbefaler Jens Johnsen Høy.

I forbindelse med tømningen og udsprøjtningen af det sidste hold skyllevand, kan man tjekke dysernes ydelse og tjekke viften fra de enkelte dyser.

- Hvis der er striber i en vifte - eller den er ujævn - tyder det på, at dysen skal udskiftes. Det samme gælder, hvis dysens ydelse afviger fra de øvrige, siger Jens Johnsen Høy, som tilføjer, at det også er klogt at tjekke manometrene for vand.

- Der kan godt stå vand i manometrene, og så kan de miste justeringen, så de ikke viser rigtigt. Det er også en god ide at afmontere manometrene og lægge dem i kemikalierummet. Så kan man altid finde dem, siger landskonsulenten.

Når sprøjten er blevet tør, smøres alle ledforbindelser og pumpen med olie og fedt. Ventiler og andre bevægelige dele må også gerne få et par dråber olie. Sprøjtebommen og andre metaldele kan indsprøjtes i rustbeskyttende olie af samme type, som anvendes til hulrumsbeskyttelse af biler.

Til slut fyldes en blanding af vand og frostvæske i sprøjten i et blandingsforhold, der svarer til den ønskede frostbeskyttelse. Det vil normalt sige 1 del frostvæske til 2 dele vand. Der fyldes så meget af blandingen i sprøjten, at det er nok til at fylde både filtre og bomrør samt sikre, at blandingen kommer ud af alle dyser. Herefter tømmes filtre og bomrør.

- Husk at skrue endepropperne ud, da der kan stå ublandet vand i de blinde ender, råder Jens Johnsen Høy. Ellers kan der stå ublandet vand i de blinde ender, og så risikerer man, at endeprop og et stykke bomrør knækker af, når der kommer tryk på sprøjten til foråret.

- Hvis man kommer ud om foråret med en sprøjte, hvor bommen er i stykker, men hvor man har fået blandet indholdet, så står man måske med 600 eller 1000 eller måske 3000 liter sprøjtevæske, som man på en eller anden måde skal have tømt af sprøjten igen. Det er ærgerligt, siger landskonsulenten, som understreger vigtigheden af at holde sprøjteudstyret i god form.

- Pludselig er det forår igen, og så er det sprøjtesæson, siger han.

Læs også