Duellen med ukrudtet i vintersæden er begyndt

(Effektivt Landbrug) Bekæmpelsen af ukrudt i vintersæden bør påbegyndes i efteråret og følges op i foråret, påpeger planteavlskonsulent.

Den første vintersæd står nu klar til at blive sprøjtet, og den bedste effekt opnås, hvis sprøjten kan komme i marken 10-20 dage efter såning.

- Det gode vejr, vi havde for et par uger siden, blev af mange landmænd benyttet til at få noget vintersæd i jorden. Og det er klar til at blive sprøjtet nu. Tommelfingerreglen siger, at sprøjten skal i marken, når køresporet er synligt, siger planteavlskonsulent Peter Worre Jensen, Djursland Landboforening.

De ukrudtsmidler, landmændene har til rådighed i dag, har ikke så stor bladvirkning. Derfor er det vigtigt at komme ud med nogle jordmidler, som er klar, når ukrudtet begynder at gro, påpeger planteavlskonsulenten.

- Rettidighed er ikke mindst vigtigt overfor græsukrudt, understreger Peter Worre Jensen.

Landmændene på Djursland slås bl.a. med agerstedmoder, som er jævnt fordelt i hele landboforeningens område.

- Agerstedmoder tager vi ret alvorligt, fordi det er en af de ukrudtsarter, som godt kan være vanskelige at få ordentlig bugt med, hvis den bliver for stor, siger Peter Worre Jensen.

En anden ukrudtsart, som også volder problemer, er enårig rapgræs. Det er en lille uskyldigt udseende græsart, som ifølge planteavlskonsulenten egentlig burde hedde tusindårig rapgræs, fordi den bliver ved med at komme år efter år.

- Enårig rapgræs opformeres specielt i våde år og på arealer, hvor man hyppigt har vintersæd eller kører med pløjefri dyrkning, hvor jordmidlerne har nedsat effekt. Her er det vigtigt, at man i tide får gjort sig nogle overvejelser om, hvilke midler man vil bruge, så man er klar med skytset, når muligheden for at komme i marken med sprøjten er der i forhold til såtidspunktet, siger Peter Worre Jensen.

I de fleste marker vil der ifølge planteavlskonsulenten være brug for en opfølgning i foråret.

- Her i efteråret skal skytset rettes mod det ukrudt, som er vanskeligt eller umuligt at bekæmpe om foråret, f.eks. agerstedmoder og rapgræs, men også de større græsser som vindaks skal man tage alvorligt, understreger Peter Worre Jensen, som anbefaler en 4-komponent blanding bestående af DFF, Oxitril, Boxer og Stomp i tanken. Doseringen tilpasses forholdene i marken og sprøjtetidspunktet.

Enkelte landmænd venter med ukrudtssprøjtningen i vintersæden til foråret, men det er ikke en strategi, som Peter Worre Jensen vil anbefale.

- Det er de færreste, der kun sprøjter om foråret, og det kan kun lade sig gøre, hvor der ikke er problemer med græsukrudt, for græsukrudt lader sig ikke bekæmpe så billigt og effektivt om foråret som om efteråret, siger planteavlskonsulenten, der tilføjer, at en ren »forårsstrategi« som regel kun praktisers af folk, som ikke nåede at sprøjte om efteråret på grund af vind og vejr eller sen såning.

- Men, tilføjer han, næsten uanset hvor sent man sår, så anbefaler jeg en sprøjtning om efteråret for at være på forkant med bekæmpelsen. For hvis vi får en mild vinter og et vådt og vanskeligt forår, så kan det godt trække ud, inden man kan komme i marken og få gjort noget ved ukrudtet. Og så står ukrudtet og stjæler næring fra det måske sent såede korn, som ikke får den optimale konkurrenceevne.

Dårlig ukrudtsbekæmpelse kan godt komme til at koste temmelig mange hektokilo i udbytte, påpeger planteavlskonsulenten. Derfor er efterårsbekæmpelsen vigtig.

- Hvis man får lavet en målrettet indsats her i efteråret, så holder man ukrudtet nede på et relativt lavt niveau, og så har man forholdsvist nemt ved at bekæmpe resten om foråret, siger Peter Worre Jensen.

Landscentret opererer med tre strategier til bekæmpelse af ukrudt i vintersæd:

Hvor græsukrudt, burresnerre og kamille dominerer ukrudtsbestanden, kan bekæmpelsen med fordel deles. Dosis og middelvalg tilpasses ved efterårsbekæmpelsen af ukrudtsarterne og arter som agerstedmoder, kornblomst, tvetand og ærenpris, som er vanskelige at bekæmpe om foråret. I foråret suppleres behandlingen mod burresnerre, kamille og fuglegræs efter behov.

Hvor græsukrudt, fuglegræs, agerstedmoder, tvetand, raps, hyrdetaske og kornblomst dominerer, kan en bekæmpelse i efteråret være helt tilstrækkelig. En opfølgning næste forår kan derfor være unødvendig.

Hvor afgrøden er sået sent, og ukrudtsbestanden er moderat og ikke består af arter som græsukrudt, agerstedmoder og tvetand, kan bekæmpelsen udsættes til foråret.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også