Erstatningsfri ekspropriation?

Naturklagenævnets seneste afgørelser går næsten alle Fyns Amt imod.

De Fynske Landboforeninger går nu til Dansk Landbrugs bestyrelse for at få opprioriteret den politiske og administrative indsats vedr. amternes VVM- screeninger.

- Vi mener, at der ikke er nok fokus på de alvorlige konsekvenser, som amternes nye administrationspraksis vil medføre for landbruget og i landdistrikterne. De seneste afgørelser fra Naturklagenævnet går således næsten alle Fyns Amts indstillinger til godkendelse imod, og det bekymrer os, udtaler Niels Hansen, formand for de Fynske Landboforeninger.

Vi har en løbende dialog med amtet, men må desværre opleve en resignation hos amtets politikere og embedsmænd overfor Naturklagenævnets afgørelser. Det ser ud til, at Naturklagenævnet har påtaget sig rollen som en ny kontrollerende miljømyndighed. Der er således en begrundet formodning om, at Fyns Amtsråd vil vedtage en ny administrationspraksis som tager udgangspunkt i Naturklagenævnets afgørelser, frygter Niels Hansen.

Han overlever således, at normale screeningssager bliver sendt til VVM-behandling med henvisning til det kumulative princip - men med en helt anden detaljeringsgrad end tidligere. Ligeledes skærpes kravene til produktion i internationale beskyttelsesområder.

- En merbelastning kan ikke længere accepteres, og det bliver særdeles problematisk, når vurderingen tages på ejendomsniveau uden skelen til at områdets samlede belastning måske er faldende, understreger de fynske landboforeningers førstemand.

- Der bliver på den måde meget lidt råderum for at etablere, udvide eller blot bevare den nuværende produktion på færre enheder, og vi må desværre konstatere, at myndighederne stille og roligt indfører en erstatningsfri ekspropriationsmodel.

Niels Hansen oplever, at hans kolleger i andre amter har lignende bekymringer, og generelt er han usikker på, om amtets politikere er bekendt med, hvilke konsekvenser opstramninger vil få.

- Nu ser jeg frem til en konstruktiv debat i Dansk Landbrugs bestyrelse og en efterfølgende opbakning til politisk og administrativ handling for at imødegå alle former for erstatningsfri ekspropriation, slutter Niels Hansen, der selv er medlem af Dansk Landbrugs bestyrelse.

Læs også