»Herregården« er tema for Bygningskulturens Dag 2004

(LANDBRUG FYN) Det er vigtigt, at man får øjnene op for, at der er mange muligheder i landbrugets bygninger, siger ejeren af Hagenskov Gods, der gør en ekstraordinær indsats i anledning af den landsdækkende Bygningskulturens Dag.

- Når vi har meldt os til at være med ved »Bygningskulturens Dag 2004«, der under overskriften »Herregården« finder sted i weekenden den 11.-12. september, er det fordi, det er vigtigt for os at vise, at vores ejendom ikke er et museum men en levende organisme, som er i stand til at følge med tiden.

Det siger ejeren af godset Hagenskov ved Ebberup, forhenværende minister, hofjægermester Britta Schall Holberg, og hendes mand, pensioneret overlærer Jørgen Hansen, der i samarbejde med en lang række organisationer og kulturpersonligheder har fået stablet et stort program på benene til gennemførelse i den nævnte weekend.

I alt deltager herregårde i 10 fynske kommuner i det landsdækkende arrangement, som på Fyn blandt andet byder på besøg på slotte og museer, hestevognskørsel, rundvisninger, cykel- og busture, kunstudstillinger, foredrag og meget mere. Landbrug Fyn fortæller mere om arrangementet i næste uge.

- Baggrunden for, at vi her på stedet har valgt at gøre ekstra meget ud af det og har sammensat et program, der afvikles over to dage, er blandt andet, at det den 1. juli i år var 50 år siden, min far, Preben Caroc Schall Holberg, købte Hagenskov, som dengang hed Frederiksgave, fortæller Britta Schall Holberg.

- I øvrigt er vi netop her i 50-året for Holbergfamiliens overtagelse i gang med forberedelserne til starten på et glidende generationsskifte, hvor vores yngste søn, Jacob, i første omgang overtager halvdelen af ejendommen og resten om nogle år.

- Samtidig er det netop i år 200 år siden, storkøbmanden Niels Ryberg, som byggede Hagenskov, døde. Og 250-året for familiens mest kendte medlem, Ludvig Holbergs død.

- Vi har drøftet meget, hvordan vi kunne markere alle disse mærkedage, siger Britta Schall Holberg. Resultatet blev, at vi meldte os til Bygningskulturens Dag - i samarbejde med By og Land Sydfyn samt Lokalhistorisk Arkiv.

Bygningskulturens Dag på Hagenskov »blæses ind« af danmarksmestrene i jagthornsblæsning, Broby Blæserne, lørdag den 11. september kl. 10.45 på ridebanen mellem godsets fredede avlsbygninger.

Når Britta Schall Holberg har budt velkommen, vil Jørgen Hansen fortælle om Hagenskovs historie. Det foregår i maskinhuset, hvor også kulturdagenes øvrige foredrag vil finde sted, mens den tidligere kostald vil danne ramme om 26 forskellige udstillinger og workshops om blandt andet skovvæsen, landbrug, havekunst, bygningsvedligeholdelse naturplejeplaner og genanvendelse af tidligere landbrugsbygninger.

Efter middagspausen fortæller kulturhistoriker Ellen Christensen-Dalsgaard, Fyns Amt, om kulturlandskabet omkring godserne, hvorpå slotsforvalter, landskabsarkitekt John Henriksen og oldfrue Grete Henriksen, tidligere Marienborg og Gråsten, fortæller om slots- og herregårdshaver samt årets gang med husførelse på herregårde og slotte.

Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, vil tale om herregårdslandbruget gennem tiderne, og arkitekt Kræn Ole Birkkjær, LandsCentret for Byggeri og Teknik, Skejby, tager sig af emnet: Moderne landbrugsbygninger - kan vi gøre det bedre?

Lørdagens sidste foredrag er ved lokalhistoriker Kirsten Rasmussen, der vil fortælle om udstykning af statshusmandsbrug. Dagen rundes af med en tur på cykel eller hestekøretøj rundt i landskabet, hvor man blandt andet vil kunne se en del af de over 40 statshusmandsbrug, som omkring 1920’erne blev udstykket fra Frederiksgave (Hagenskov).

Søndagens program starter kl. 11.00 med velkomst og orientering om Hagenskovs historie.

Eftermiddagens første foredrag er ved museumsinspektør, arkitekt Niels Peter Stilling, der sætter fokus på de fynske herregårdes arkitektur og historie, - hvorefter lokalhistoriker Thomas Bruun fortæller om storkøbmanden Niels Ryberg og Hagenskov, hvis nuværende hovedbygning Ryberg lod opføre i 1770’erne.

Da den senere Kong Frederik VII som kronprins var guvernør over Fyn, boede han om vinteren på Odense Slot og om vinteren på det daværende Frederiksgave, hvor også Grevinde Danner opholdt sig meget, blandt andet i »Grevinde Danners Hus«, der ligger en kilometers vej fra Hagenskov. Disse ting vil kulturhistoriker Ellen Christensen-Dalsgaard berette om og (ligesom de øvrige foredragsholdere) besvare spørgsmål.

Til sidst vil Britta Schall Holberg fortælle om Holbergfamilien og Hagenskov i 50 år - og hvad nu? En rideopvisning ved Glamsbjerg Rideklub lægger op til afslutningen, der markeres af Broby Blæserne - samt muligheden for en vandretur gennem parken til voldstedet, hvor det gamle Hagenskov lå indtil 1741.

Som nævnt vil den tidligere kostald begge dage danne ramme om en række udstillinger og aktiviteter, ligesom der vil blive arbejdet i godsets gamle, fredede smedie. Snave Ponyklub arrangerer ponytrækketure for børnene.

En pølsemand vil sørge for at stille de besøgendes legemlige sult, mens de åndelige behov kan dækkes i en til lejligheden etableret »bog-biks« med blandt andet Jørgen Hansens bog om Hagenskovs historie, et genoptryk af Preben Caroc Schall Holbergs bog »Ej blot til Lyst - Livets Theater«, Politikens Havebog og en bog om kongehusets boliger.

- Ved at være med i Bygningskulturens Dag vil vi gerne signalere, at dette er et privat hjem men samtidig også et åbent sted, understreger Britta Schall Holberg og Jørgen Hansen.

- Vi mærker en stigende forståelse for, at det at eje og bebo et sted som Hagenskov ikke er et privilegium. Det er også et kæmpe arbejde og bekostning. Men det er vigtigt, at det ikke er et museum men en levende organisme, som er i stand til at følge med tiden, også selv om bygningerne ikke anvendes som det, de var, men at der må findes en anden anvendelse for dem.

- Det er jo også et problem for det øvrige landbrug. Der står mange kvadratmeter, som ikke længere bliver brugt landbrugsmæssigt. Derfor er det vigtigt med en anden funktion, så der stadig er liv i landskabet.

- Vi vil gerne demonstrere, at man kan bruge bygningerne til mange forskellige formål. Blandt andet er flere virksomheder startet her - og har udviklet sig videre. Det giver beskæftigelse i lokalområdet. Det er vigtigt, at nogle får øjnene op for, at der er mange muligheder i landbrugsbygningerne, - og at det har betydning, at nogen gider gøre arbejdet med at »blæse lidt liv i det«, slutter Britta Schall Holberg og Jørgen Hansen.

Læs også