Eskelund anker

(LANDBRUG FYN) Eskelund A/S er parat til at reducere svineproduktionen til niveauet fra 1999. Men Jordbrugskommissionens krav om at reducere med 70 procent vil blive anket.

Som omtalt i Landbrug Fyn i sidste uge har Jordbrugskommissionen for Fyns Amt pålagt Danmarks største svineproducent, Eskelund A/S, Håre, at nedskære svineproduktionen med 70 procent, fordi produktionen har været større end den, der var tilladt i henhold til den såkaldte overgangsordning, som svineproducenterne fik, da landbrugsloven blev skærpet i 1999.

- Jordbrugskommissionens påbud om nedskæring til 30 procent af den nuværende produktion vil betyde et værditab på 45 millioner kroner, og det er en urimelig afgørelse, som Eskelunds ejere, Peter og Erling Lerche Simonsen, ikke kan leve med, siger familiens advokat, Frantz Dolberg, Assens.

- Vi har besluttet at anke Jordbrugskommissionens afgørelse til Direktoratet for FødevareErhverv inden ankefristens udløb den 24. august, oplyser Frantz Dolberg. Inden da skal vi have afklaret forskellige ting med aktindsigt i forhold til offentlige myndigheder, idet det er usikkert, hvad produktionen egentlig var i 1999 og før den tid.

- Vi tror dog ikke, det vil ændre meget at anke til direktoratet, så det ender nok med, at vi skal til domstolene. Anken har opsættende virkning, men Eskelund er allerede i gang med at reducere dyreholdet, så det svarer til niveauet i 1999.

- Vi erkender, at Eskelunds produktion er blevet for stor, blandt andet som følge af en stigende effektivitet, og det er kun rimeligt, at hvis reglerne er overtrådt, så skal der falde en straf. Men den voldsomme nedskæring, som Jordbrugskommissionen lægger op til, er både urimelig og unødvendig, konkluderer Frantz Dolberg.

Læs også