Svinegazelle på Bornholm

(Effektivt Landbrug) Strukturudviklingen er for alvor kommet til Bornholm, hvor unge svineproducenter ekspanderer. En af dem er Martin Grønbeck Hansen i Østermarie.

- Mit mål er indenfor fem til syv år at få en slagtesvineproduktion op at køre på basis af smågrisene fra de 550 søer, jeg bygger til nu, siger Martin Grønbech Hansen i Østermarie på Bornholm.

Den kun 22-årige svineproducent overtog sin fædrene gård 1. april i år og kan næppe påstå, at han tidligere har haft så langsigtede strategier.

- Da jeg var en 17-18 vidste jeg ikke, hvad jeg ville. Men siden har jeg ikke et øjeblik været i tvivl om, at jeg ville forfølge en drøm om at fortsætte som 10. generation her på St. Risegård, siger han.

- Jeg har været »ovre« og haft et par jobs hos store svineproducenter på Sjælland, siger den optimistiske svinemand.

Landbrugsuddannelsen er foregået dels på Kærehave Landbrugsskole og senest med afslutningen af Modul 3 i marts 2004 på Lyngby Landbrugsskole.

- Også på landbrugsskolen arbejdede jeg med projektet her og har kunnet drøfte ting med mine landbrugsskolekammerater. Blandt andet bliver det tydeligt, at vi har lidt højere byggepriser her på Bornholm og må regne med at det koster en 10-15 procent mere at bygge stalde her på øen, vurderer Martin Grønbech Hansen.

I alt investerer den unge bornholmer små 25 millioner i den fremtid, han nu tilrettelægger med slægtsgårdens 100 hektar jord, nybyggeri og renovering af de eksisterende stalde fra 1978. Her var der frem til generationsskiftet en konventionel besætning med 200 søer og opfedning af halvdelen af grisene derfra.

- Udover at gøre brug af YJ-lån findes der også på Bornholm en mulighed for et særligt erhvervsfondslån på op til 800.000 kroner. Dette lån er afdragsfrit de første par år og fordrer at halvdelen af de slagtesvin, der til sin tid bliver resultatet af min produktion her, også bliver slagtet på Bornholm, forklarer Martin Grønbech Hansen, der også anerkender de fordelagtige vilkår, han har kunnet benytte ved at overtage bedriften i en familiehandel.

Forældrene er flyttet i et hus i Rønne, hvorfra Martin Grønbeck Hansens far hver dag kører de 25 kilometer til St. Risegård for - nu som ansat - at deltage i driften af gården.

Det er Birk-Dahl Staldinventar, der har hovedentreprisen og leverer alt inventar til nybyggeriet. Rotor leverer fodermaskiner og ventilation.

- Heldigvis fik vi hele aftalen på plads inden stålpriserne steg. Vi har valgt at lave det hele på én gang og opnår ved samme lejlighed en sanering, så vi kan starte på en frisk, når de 650 polte ankommer fra Ålholm i begyndelsen af december, fortæller Martin Grønbeck Hansen.

- Desværre har besætningen på Ålholm Gods, siden vi afgav vores bestilling, fået mykoplasme, så det ændrer vores status her en smule.

- Jeg har prøvet at arbejde med transpondersystemer, og tror ikke helt på systemet endnu. Derfor har vi valgt at bygge drægtighedsstalden med æde/hvilebokse. Drægtighedsstalden bliver med ovenlys, og i øvrigt bliver der masser af vinduer i staldene.

- Grisene her får nemlig gårdens bedste udsigt, sige Martin Grønbeck Hansen og peger mod nord, hvor man i klart vejr kan se Ertholmene og Christiansø fra den højtbeliggende ejendom.

Fodringssystemet bliver tørfodring, og der kommer ligeledes styring på vandtildelingen. I forbindelse med de omfattende ny- og ombyggerier på St. Risegaard bliver der etableret et male/blandeanlæg.

- Kornet her fra gården rækker knapt til forbruget, så vi må ud og købe en smule.

Det er endnu ikke så udbredt med omsætning af syv-kilosgrise på Bornholm, så Martin Grønbeck Hansen har valgt at satse på salg af 30 kilos grise, hvilket betyder, at der også indgår klimastald med gulv- og rumvarme i nybyggeriet. Salget af smågrise skal ske via SPF-Selskabet.

- Når det hele kommer fra start, bliver vi fire mand i produktionen, hvoraf min far bliver den ene, forklarer den unge svineproducent.

Dermed slutter Martin Grønbeck Hansen sig til den eksklusive flok af unge bornholmere, der er kommet tilbage og fremstår blandt undtagelserne i den ofte så negativt beskrevne erhvervsstemning på klippeøen ved at sætte skub i både struktur- og produktionsudvikling. Den stigende aktivitet bekræftes blandt andet fra flere sider ved, at kornoverskuddet på Bornholm de senere år er mindsket.

- Det er rigtigt, at vi er nogle unge landmænd, der er kommet tilbage til øen og blandt andet har investeret i større svineproduktionsanlæg, bekræfter han.

Læs også