Mejeritekniker kaster anker i grovvarebranchen

(LANDBRUG SYD) Den ny forretningsfører for Vejrup Andel har valgt familie frem for en international karriere, der til tider har krævet 200 årlige rejsedage.

Mogens Skovboe Hansens hidtidige karriereforløb overbeviste bestyrelsen om at han var den rigtige mand skøn han ingen erfaring har med grovvarebranchen. Det meste Mogens Skovboe Hansen arbejdsliv har dog været landbrugsrelateret. I 1986 blev han udlært mejeritekniker og begyndte nogle hektiske år som opstartstekniker for Pasilac, der indbefattede cirka 200 rejsedage om året.

Herefter slog han over i den mere salgs- og ledelsesmæssige opgaver først for Perfora og siden APV Cheese, og blev fra slutningen af 1998 daglig leder for Strangko AMS Liberty, der i dag efter opkøb, er en del af Gascoigne Melotte, der både sælger malkerobotter og konventionelt malkeudstyr. Efter at have siddet i strategigruppen, der skulle udvikle koncernens nye organisationsstruktur efter opkøbet, skiftede Mogens Skovboe Hansen i begyndelsen af sidste år til eksportchef for Nordisk Dæk Import.

I en alder af 41 år og med hustru og tre døtre, hvoraf de to ældste er skolesøgende, så lød det tillokkende med jobbet i Vejrup, som hverken indebærer udlandsrejser og længere pendling til og fra hjemmet i Nordenskov.

- Det var afgørende for mig, at andelshaverne i foråret har besluttet, at Vejrup Andel skal fortsætte som selvstændig forening og ikke fusioneres med et større grovvareselskab. Jeg har en forventning om, at vi også eksisterer om 20 år, siger Mogens Skovboe Hansen, som håber, at hans karriere skal afsluttes hos Vejrup Andel.

- Jeg har prøvet at gøre karriere og tjene en høj løn, men det bliver man ikke noget lykkeligere menneske af, konstaterer Vejrup Andels nye forretningsfører, som den seneste tid har fået en praktisk indføring i daglige drift og dertil den netop afgåede forretningsfører Peter Jessens fif om, hvordan man som disponent bedst forholder sig i løbet grovvaresæsonen.

- Det første år vil vi nu være ret konservative. Jeg er naturligvis åben for at indgå foderkontrakter over både tre måneder eller et helt år alt efter, hvordan den enkelte kunde ønsker det, men jeg er ikke klar til at lade Vejrup Andel løbe nogle risici på vegne af kunderne, så alle kontrakterne vil blive dækket af hos vores leverandører. Dermed afskærer vi os på den anden side fra at lave den helt store fortjeneste på den enkelte foderkontrakt, men det er der heller ingen grund til, når overskuddet alligevel skal udbetales som dividende, vurderer Mogens Skovboe Hansen.

På et punkt varslede Mogens Skovboe Hansen allerede under ansættelsessamtalen, at han vil ændre på forretningsgangen. De hidtidige kassebøger som Peter Jessen har ført i hånden er arkiveret og afløst af EDB.

Computerne har nu været i drift i to uger, og alle kundernes grunddata og de fleste af kontrakterne er allerede tastet ind.

- Vi ansat en deltids regnskabsmedarbejder. Hendes løn vil stort set kunne tjenes ind ved den besparelse på ekstern revision, som er mulig, når der kan revideres ved hjælp af EDB, forklarer den nye uddeler.

Det må siges at være et flot regnskab, som Peder Jessen har præsteret for Vejrup Andel før han for nylig fratrådte efter godt 41 år i selskabet.

Mens der rundt omkring i branchen sidder disponenter med røde ører og store grovvareselskaber med ligeså røde tal, så har Vejrup Andel for regnskabsåret, som sluttede med udgangen af april, opnået en omsætningsfremgang på to millioner kroner og som sædvanligt et solidt overskud og en blank revisionspåtegning.

Det primære driftsresultatet er på 448.543 og dermed lidt mindre end sidste års 639.750.

Efter finansieringsomkostninger og skat er årets resultat på 742.433 nogenlunde som sidste regnskabsår. Derfor foreslår bestyrelse, at der udbetales en dividende til andelshaverne på fem procent og henlægges godt 100.000 kroner, så egenkapitalen øges til 5.633.898 kroner.

Landbruget mødes af stadigt øgede miljøkrav, og det fremgår, da også af noterne til regnskabet, at der har været et 23 procents fald i omsætningen på gødning, hvilket mere end opvejes af andre poster.

»Omsætningsstigningen skyldes primært større salg i korn, foderstoffer og benzin«, bemærker bestyrelsen i sin kommentar til regnskabet.

Andelshaverne får lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen om regnskabet i aften kl. 20 på Vejrup Kro, hvor der afholdes ordinær generalforsamling. På valg til bestyrelsen er Kim Nielsen og Bjarne Sørensen.

Læs også