Svampejagten er slut

(Effektivt Landbrug) Den lange tørre periode tidligere på sæsonen har reduceret svampetrykket i hvedemarkerne. Hvedens bladplet kræver dog ekstra opmærksomhed i forbindelse med pløjefri dyrkning.

De fleste landmænd har nu afsluttet jagten på skadelige svampe i hveden. Den sidste aksbeskyttelse blev foretaget i ugen, der gik, og meldingerne fra de enkelte landsdele er stort set enslydende: Det har været en nem svampesæson.

- Generelt har svampene ikke voldt de store problemer, men på lette sandjorder har man mange steder - ligesom tidligere år - døjet med de meldugmodtagelige sorter. Derfor anbefaler vi landmændene på disse jorder at vælge hvedesorter, der er resistente overfor meldug, siger planteavlskonsulent Leif Thyssen, Vestjysk Landboforening. Han tilføjer, at der er nye hvedesorter undervejs, som er både sunde og rimeligt resistente overfor meldug. Dem bør man vælge til de sandede jordtyper.

Den lette svampesæson kan ifølge Leif Thyssen først og fremmest tilskrives en lang periode med ringe nedbør tidligere på sæsonen. I Ringkøbing-området fik man kun 7 mm regn i løbet af hele maj måned, og det har ikke sat gang i svampevæksten. Til gengæld har det givet en del tørkeskader.

- Tørkeskaderne er dog begrænsede. Det skyldes nok de lave temperaturer, som vi også havde i maj, siger planteavlskonsulenten, som tilføjer, at hvedemarkerne i de kystnære områder generelt også har et meget lavt smittetryk, når det gælder Septoria. Mange har klaret sig med en enkelt aksbeskyttelse i disse områder.

Helt så nemt er det ikke gået i Sønderjylland, hvor de fleste landmænd har foretaget en delt aksbeskyttelse.

- Her i slutningen af svampesæsonen har vi primært fokuseret på Septoria, og det har undret os en smule, at svampen trods den lange periode, hvor vi ikke har fået nedbør, alligevel har bredt sig langt op i hvedeplanterne. Så her og nu kan vi ikke rigtigt sige noget om, hvordan udbytterne bliver i år, siger planteavlskonsulent Anette Nielsen, Sønderjysk Landboforening. Hun nævner samtidig, at vind og blæst i en længere periode har spændt ben for landmændenes sprøjtearbejde.

- Men, tilføjer hun, det er faktisk tørken, som har generet os mest. Derfor ser vi en del tørkestress i afgrøderne her i området, så tørken har klart været den dominerende faktor og det, der har taget den største del af afgrøden.

I LandboNord lyder meldingen fra chefkonsulent Jørgen Evald Jensen:

- Vi har haft et meget lavt sygdomstryk betinget af den minimale nedbør, vi har haft indtil nu. I strækningsperioden har der ikke været nævneværdig nedbør. Derfor er Septoria blevet nede ved jorden.

- Der, hvor vi ser problemer, fortsætter Jørgen Evald Jensen, er hos de landmænd, der praktiserer reduceret jordbehandling. Her er der nogle steder problemer med hvedens bladplet, og i de tilfælde kan man ikke tillade sig at fedte med doseringerne. Her skal der virkelig nogle kemikalier til for at styre det.

- Men generelt ser det fint ud med svampebekæmpelsen, tilføjer chefkonsulenten.

Også på Sjælland har konsulenterne og landmændene fra sæsonens start været meget opmærksomme på hvedens bladplet.

- Vi har dog ikke set så meget til den, som vi frygtede på grundlag af erfaringerne fra sidste år, siger planteavlskonsulent Jens Ole Pedersen, Sorø-Slagelse Landboforening, der ligesom sin kollega i LandboNord gør opmærksom på, at sygdommen volder størst problemer i forbindelse med pløjefri dyrkning.

- Men de landmænd, der praktiserer pløjefri dyrkning, har fra starten af sæsonen været meget opmærksomme på hvedens bladplet, og de var allerede i marken med sprøjten i begyndelsen af maj. Siden har der i store træk været styr på sygdommen, fortæller Jens Ole Pedersen, der alt i alt vurderer sæsonen som nem med hensyn til svampebekæmpelsen.

- Vi har haft enkelte marker med meldug, og på det seneste er Septoria begyndt at kravle op ad hvedeplanterne, nogle steder helt op på fanebladet, siger konsulenten, som i forbindelse med den sidste aksbeskyttelse har rådet landmændene til at komme 0,3 liter Opera og 0,3 liter Opus i sprøjten for at sikre en effektiv beskyttelse mod Septoria.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også