Ny forening for kødkvæget

(LANDBRUG SYD) En ny forening for kødkvægholdere i det sydjyske område er nu en realitet, og den vil betyde en styrkelse af det faglige arbejde og give kvægholderne bedre muligheder for at få indflydelse i Dansk Kødkvæg.

Foreningen omfatter ca. 400 avlsregistrerede kødkvægbesætninger samt de mange, der har den lovpligtige registrering af deres kødkvæg, omkring 2-3000 besætninger i Vejle og Ribe amter.

Foreningens dannelse er netop blevet endeligt vedtaget på et repræsentantskabsmøde i Sydjysk Kvæghold.

- Med beslutningen er kødkvæget i området nu overgået til selvstændig forening med egen økonomi. Før var vi en del af Sydjysk Kvæghold, der også omfatter malkekvæget. Men efter at ydelseskontrollen har tilmeldt sig den landsdækkende registrerings- og ydelseskontrol, RYK, er der opstået et behov for en ny struktur, forklarer formanden for den nye forening, Anni Assenbjerg, Give.

- Vi har dog fortsat en repræsentant i RYK af hensyn til opgaverne omkring registreringen, som ligger her.

Anni Assenbjerg ser mange fordele i at kødkvæget i det sydjyske område nu har fået sin egen organisation, som skal varetage ammeko-producenternes interesser i avls- og produktionsmæssig henseende.

- Det betyder, at vi rent foreningsmæssigt nu kan bruge vores tid på kødkvæget, og det ser jeg som en styrkelse. En af vores opgaver er at formidle de politiske signaler fra og til Dansk Kødkvæg, og det får vi helt klart bedre mulighed for.

- Det er samtidig vores opgave at sikre, at kødkvægholderne kan få oplysninger og information samt adgang til kurser, møder og lignende. Her får vi også bedre arbejdsbetingelser, fordi vi kan koncentrere os om kødkvæget og bruge mere af vores energi på gode og billige tiltag for netop denne gruppe.

Anni Assenbjerg oplyser, at foreningen udsender et nyhedsbrev fire gange om året, og at der vil blive arrangeret besætningsbesøg.

- Et helt nyt initiativ er vores hjemmeside, www.ammeko.dk, der lige nu er under opbygning. Den vil være med til at styrke kontakten og informationen i vores forening.

- Med dannelsen af Sydjysk Kødkvæg har vi fået en bedre organisations-struktur. I modsætning til før har vi nu en bestyrelse, der udelukkende har med kødkvæg at gøre. Det giver os mulighed for mere indflydelse.

Læs også