Stor spænding om prisen på svinefoder

Det er i højere grad end tidligere vigtigt at få lavet en god foderkontrakt.

Udgiften til foder er fortsat den største enkeltpost i svineproduktionen, og indgangen til en ny fodersæson bliver altid imødeset med stor spænding. Dette gælder ikke mindst i år, hvor vi har oplevet - og fortsat oplever - nogle meget store udsving på såvel soja- som kornmarkedet. Når disse udsving sammenholdes med den aktuelle økonomi i svineproduktionen, står vi i en situation, hvor det i højere grad end tidligere er vigtigt at få lavet en god foderkontrakt.

- En stigning på svinefoderet på 10 kr. betyder alt andet lige en øget produktionsomkostning på omkring 30 kr. pr. slagtesvin fra fødsel til slagtning. Noteringen skal stige 40 øre for at opveje denne stigning i foderprisen, siger chefkonsulent Morten Thomsen fra Agrogårdens afdeling for svineproduktion.

For at sætte fokus på dette emne inviterer Agrogården til fodermøde for svineproducenter. På mødet vil direktør Lars Thorø, FAF, komme ind på sine forventninger til korn- og sojaudbuddet i den kommende sæson og dermed også et bud på, hvilket prisniveau der kan forventes.

Forinden vil landbrugstekniker Lone Sørensen fortælle om en række aktuelle foderemner. Hun forventer desuden at kunne fortælle om resultatet af en række foderprøver, som Agrogården har taget af slagtesvinefoder i den seneste tid.

Endelig vil svineproducent Henrik Solgård, Nårup, Tommerup, fortælle om sine erfaringer som hjemmeblander. Henrik Solgård startede som hjemmeblander for fem år siden på sin bedrift, der tæller omkring 250 søer og slagtesvin på to ejendomme.

Fodermødet afholdes tirsdag den 15. juni kl. 19.00 på Agrogården i Ringe.

Læs også