Medicinsynder mister 50 øre på noteringen

Sønderjysk svineandelshaver er kommet i strid modvind blandt kollegerne, fordi han har brugt ulovlig medicin i sin besætning. - Vi opfatter andelshaverens handlinger som dybt forkastelige. Han har med sin handling påfører ubodelig skade på hele erhvervets renommé. Det kan og vil vi ikke på nogen måde acceptere, tordner Danish Crowns formand.

Det kommer til at koste en sønderjysk Danish Crown-andelshaver 50 øre pr. kg leveret svinekød, at han har opbevaret og brugt ulovlig medicin i sin besætning.

Det er Danish Crowns bestyrelse, der har besluttet sanktionen mod andelshaveren, som i et halvt år må acceptere den lavere notering.

Beslutningen er taget efter, at Danish Crown har fået dokumentation for, at der er beslaglagt 85 kg tetracyklinhydrochlorid, og at spor af medicinen er fundet i drikkevandet og i kødprøver fra smågrise.

- Såvel opbevaring som uautoriseret brug af tetracyklin og tetracyklinhydrochlorid er i klar strid med Danish Crowns Code of Practice, og andelshaveren har derfor med sine handlinger groft brudt sig mod de regler, som vi i Danish Crown er enige med alle vore andelshavere om skal gælde for produkter fra vor virksomhed, siger Danish Crowns formand, Niels Mikkelsen - Vi opfatter andelshaverens handlinger som dybt forkastelige. Den pågældende andelshaver kan ikke være uvidende om, at han har handlet i strid med Code of Practice, og at han med sin handling påfører ubodelig skade på hele erhvervets renommé – dvs. at han med sine handlinger har belastet samtlige sine kollegers renommé. Det kan og vil vi ikke på nogen måde acceptere, og bestyrelsen har derfor været enige om en kraftig sanktion, siger Niels Mikkelsen.

Læs også