Kig ind til fynske grise

(LANDBRUG FYN) Ravnelund i Allested har åbnet dørene og er blevet Kig Ind Gård. Dermed er der nu to Kig Ind Gårde på Fyn.

Svineproduktion er et af de helt store emner i medierne i denne tid. Men nu har alle fynboer chancen for at besøge en moderne smågriseproducent og ved selvsyn se, hvordan produktionen foregår i en dansk svinestald.

Det er svinebedriften Ravnelund i Allested syd for Odense, der med virkning fra 1. maj har slået dørene op og er debuteret som en af Landbrugsraadets »Kig Ind Gårde«.

Ravnelund ejes og drives af ægteparret Inge Merete Godsk Pedersen og Torben Pedersen. Bedriften omfatter 600 løsgående søer, og der produceres årligt 16.000 smågrise.

Fremover er det muligt at besøge Ravnelund på såvel anmeldte som uanmeldte besøg.

Skoler, børnehaver eller andre grupper på minimum seks personer kan således aftale et gratis besøg, hvor Merete Pedersen viser rundt på gården, fortæller om produktionen og svarer på spørgsmål om landbrug.

Det er også muligt at opleve gården på egen hånd ved et uanmeldt besøg - onsdage og lørdage kl. 11-16. Her følger man en rute rundt på gården og får oplysninger via opslag undervejs eller i folderen »Sporet på Ravnelund«, der findes i velkomstskabet på gården eller på www.kigindgaard.dk.

Adressen er: Ravnelund, Tegldamsgyden 7, Allested, 5672 Broby, tlf. 6269 1454.

Et halvt hundrede børn og voksne var mødt op, da Ravnelund lørdag den 1. maj åbnede som Kig Ind Gård.

Den officielle åbning foregik ved, at Inge Merete Pedersen - som i det daglige har ansvaret for besætningen, mens hendes mand, Torben, primært tager sig af markdriften - klippede en rød snor over ved gårdens velkomstskab, der udover forskellige oplysninger om gården og dens drift og besætning tillige byder på en kasse med foldere til »Sporet på Ravnelund«.

- Hidtil har vi haft besøg af 5-800 børn og voksne om året, og vi håber, at der vil komme endnu flere fremover, så folk kan se, at dansk landbrug er dynamisk, sagde Inge Merete Pedersen ved åbningen.

- At drive landbrug i dag kræver både dygtighed og omstillingsevne. Med den store fokus, der er på landbruget, tør man næsten ikke fortælle, at man er landmand. Men der er store variationer, og de allerfleste landmænd har dyr på en god måde.

- En skoleklasse var betænkelig ved at komme her ud at se vores dyr. Og et af børnene spurgte: - Hvorfor er dine grise ikke økologiske? Mange folk forbinder økologi med velfærd, men dyrevelfærd er noget helt andet end for 20 år siden. Dyrene har det meget bedre i dag, understregede Inge Merete Pedersen, der udtrykte håbet om, at rigtig mange vil gøre brug af, at Ravnelund har åbent to gange om ugen.

Philip Hansen, der er Landbrugsraadets samfundskontaktchef, takkede Inge Merete og Torben Pedersen, fordi de har villet være med til Kig Ind Gård, hvor der gennem vinduerne er god mulighed for at følge en moderne svineproduktion - og fordi de også er indstillet på at tage imod grupper, som kan komme ind i stalden.

- Ravnelund er en moderne ejendom, betonede Philip Hansen, der glædede sig over, at der nu er to Kig Ind Gårde på Fyn, nemlig foruden Ravnelund også Hestehavegaard ved Gislev, hvor der er en stor kvægbesætning, gårdmejeri m.m.

Og så fulgte det, som de mange besøgende var kommet for, nemlig en rundgang på gården - med kig ind ad vinduerne til grisene samt forklaring på, hvad der foregår i stalden.

To af de tilstedeværende var særlig glade for den store opbakning omkring åbningsarrangementet, nemlig forbrugerkonsulent Judith Lynggaard og gårdejer Kristian Nielsen, Brobyværk, der er henholdsvis informationschef og formand for Landbrugets Samfundskontakt Fyn.

- Det er godt for samfundskontaktarbejdet, at vi har nogle landmænd, vi kan komme ud til, betonede Judith Lynggaard.

- Ravnelund ligger i fornuftig afstand fra Odense, og de har lavet et set-up, så de kan tage mange besøgende, sagde Kristian Nielsen, der erkendte, at der har været arbejdet længe på at få nogle af de store svinebrug til at være Kig Ind Gårde.

- Samtidig skal der også lidt overtalelse til at få folk til at komme ud at kigge. Men så er det godt, at vi har en som Merete, der er god til at formidle, fastslog Kristian Nielsen.

Ravnelund har været fæstegård under Søby Hovedgaard. Inge Merete og Torben Pedersen købte Ravnelund i 1994. Af de oprindelige bygninger er i dag kun stuehus, ungsvinestald og en del af mølleriet tilbage. Udover Ravnelund ejer parret også jorden til Brøndgården samt en mindre ejendom, Skovly, på Allestedgårdsvej.

I 1999 blev en nybygget sostald med plads til 600 søer taget i brug. Der produceres årligt 16.000 smågrise. Produktionen opfylder UK-produktionskravene om velfærd. Markdriften omfatter 135 ha. Der er fire ansatte medarbejdere, hvoraf tre arbejder i stalden og en i marken.

Læs også