Sent forår i Hedensted

(LANDBRUG SYD) 80 hektar på Aldumgård blev efterfølgende pløjet og tilsået efter over 100 forskellige maskiner tirsdag og onsdag var blevet demonstreret for flere tusinde AgriMark-gæster på det ubehandlede stubareal.

Medens de øvrige marker snart for længst er blevet tilsået og nu står spirende grønne, har 80 hektar på Aldumgård ved Hedensted stået »Round-up gule« hen indtil denne uge.

Så brød »helvede« imidlertid løs tirsdag og onsdag, hvor arealet for tredje gang blev benyttet til den landsdækkende AgriMark-maskindemonstration. Over 100 forskellige maskiner blev i de to dage demonstreret i den ubehandlede stubmark med efterladte halmrester overfor de flere tusinde gæster, som valfartede arrangementet fra ind- og udland.

For stedets ejer, gårdejer Hans Hansen, var forårssåningen dog ikke overstået i et snuptag med besøget af de mange store maskinsæt. Med i tanken var der nemlig kun varmebehandlet korn, således demonstrationen kunne virke mere realistisk.

I stedet indgår i aftalen om benyttelsen af arealet hvert andet år, at AgriMark-arrangørerne sørger for pløjning af såvel demonstrationsarealet som udstillings- og parkeringsarealerne samt efterfølgende såning med »rigtigt« såsæd.

Vilkårene for AgriMark 2004 var ikke de allerbedste, idet en stor regnskylle tirsdag morgen fra starten lagde en alvorlig dæmper på støvet, ligesom det meste af onsdagens demonstration foregik i regnvejr.

Alligevel var både arrangører, udstillere og publikum godt tilfredse med forløbet på de perfekte arealer på Aldumgård, som igen i 2006 bliver ramme om den landsdækkende maskindemonstration.

Udover de omkring 100 markmaskiner til såvel traditionel som reduceret jordbehandling blev der fremvist 12 forskellige marksprøjter i alle prisklasser på en særlig prøvebane med forhindringer for at anskueliggøre de enkelte fabrikaters virkemåde under ekstreme forhold.

Som noget nyt var der også demonstration af gyllenedfældere samt automatisk styring af traktorer.

Læs også