En duft af sommer i april

(Effektivt Landbrug) Som medejer af Gulerodsgruppen Midtjylland A/S er Danny Pedersen selv helt tæt på produktionen af friske fødevarer. 11 måneder om året leverer gruppen friskopgravede gulerødder til de danske forbrugere.

Mens halm og plastik skubbes til side, breder sig en umiskendelig duft af sommer i landskabet på en mark lige over for Mosegaardens Maskinstation i Gludsted. Der er ellers ikke meget, der signalerer sommer på en tåget aprildag, hvor støvregnen gennem flere timer har gennemvædet alt og alle under den midtjyske himmel. Men nede under en række snorlige halmstrenge spirer sommeren. Og ligeså snart halmdækket og den sorte plastik fjernes, breder en sød og velkendt duft af friske gulerødder sig.

Og så må selv aprilvejret bøje sig.

- Den karakteristiske, duft af friske gulerødder breder sig faktisk året rundt her på egnen, hvor vi er ved at være igennem sæsonen 2003/2004. Vi slutter nemlig midt i maj, for så at genoptage salget igen til juli, hvor sæsonen 2004/2005 begynder, forklarer Danny Pedersen.

Sammen med tre andre landmænd står han bag Gulerodsgruppen Midtjylland A/S. Selskabet producerer gulerødder på cirka 70 hektar, hvoraf de 20 hektar er Danny Pedersens.

- Mange har nok den opfattelse, at friskopgravede gulerødder er noget vrøvl på denne årstid. Men de er altså helt friske, forklarer Danny Pedersen, og knækker en friskopgravet gulerod i to med et højlydt knæk.

- Hør selv, fortsætter han. De er helt friske, fordi de har været i jorden lige indtil nu.

Gulerodsgruppen Midtjylland har sorterings- og pakkecentral i Ejstrupholm. Herfra videredistribueres årligt cirka 3.500 tons gulerødder, som via selskabet Gasa Nord Grønt i Århus sælges til den danske detailhandel.

Omsætningen vil Gulerodsgruppen ikke ud med. Men at der er tale om højværdi-afgrøder, lægges der ikke skjul på.

- Der er år, hvor vi kun lige har vores omkostninger dækket, og så er der mere fornuftige år. Denne sæson tegner til at blive udmærket, konstaterer Danny Pedersen og Gulerodsgruppens daglige leder af centralen i Ejstrupholm, Aage Førrisdahl.

Sammen med en gulerodskonsulent fra Frugt og Grønt Rådgivningen har Aage Førrisdahl den daglige ledelse i gruppen. Herunder sorterer udarbejdelsen af markplanerne, som ikke mindst går ud på at samle et puslespil, hvor der går syv år imellem, at den sammen jord bruges til gulerodsproduktion.

Forberedelserne til den kommende sæson er naturligvis for længst i gang. De første frø til den kommende sæson kom således i en relativt kold jord i marts. Her udvikles afgrøderne hurtigt under fiberdug, så de er klar til salg fra juli, hvor den nye sæson begynder.

Med en sæson, der strækker sig over hele året, er der selvsagt masser af arbejde forbundet med at være gulerodsavler. Arbejdet med at få afgrøderne op af jorden på en regnfuld aprildag er således intet imod det bøvl, der eksempelvis kan opstå i hård frost, hvor forbrugerne og detailkæderne også forventer at kunne handle friskopgravede gulerødder.

- Det får de selvfølgelig. Men det er altså virkelig arbejdskrævende at dyrke gulerødder på en måde, vi gør det. Og der er også en hel del risiko forbundet med det. Dels fordi vi leverer året rundt, og dels fordi sygdomme og skadedyr hele tiden er en risiko i gulerødderne, forklarer Danny Pedersen.

Dertil kommer, at der er store maskin- og mandskabsudgifter forbundet med gulerodsproduktionen. Optagningen kræver således i vanskelige perioder af og til to traktorer foran både optager og læssevogn, ligesom de 70 tons halm, der bruges til at afdække hver hektar gulerodsareal fra oktober til maj, kræver masser af tid og kræfter at håndtere.

Den brugte halm samles i øvrigt i kugler på marken, hvor den ligger et par år, før den kan bruges som kompost. Gulerødderne er derimod blot et lille døgn undervejs fra markerne ved Ejstrupholm, og til de havner i indkøbskurvene hos kunderne, der har adgang til friskopgravede gulerødder året rundt.

Læs også