Forlig om landbrugslov

Vandværker får lov at købe landbrugsjord.

- Jeg er meget tilfreds med aftalen. Den nye landbrugslov sikrer, at vi får stærkere fokus på naturværdier så hensynet til natur og landbrugsproduktion ligestilles. Landbrugsjorden kan i fremtiden også bruges til natur og miljøformål. Samtidig betyder loven, at den enkelte landmand får større råderum for at tilpasse sig udviklingen. Derved sikrer vi den nødvendige dynamik i fremtidens landbrug, siger Mariann Fischer Boel.

Adgangen for almene fonde til at købe landbrugsjord til naturgenopretning forbedres, og som noget nyt kan vandværker købe landbrugsjord for at beskytte drikkevandet. Samtidig forbedres muligheden for, at den enkelte landmand udlægger naturarealer. Forslaget hviler som den gældende lov på selvejet, bopælspligt og landbrugsuddannelse.

Formanden for Folketingets Fødevareudvalg Dansk Folkepartis Chr. H. Hansen er også tilfreds:

- Vi har fra Dansk Folkepartis side lagt afgørende vægt på, at den nye lov sikrer, at også små og mellemstore bedrifter har en plads i fremtidens landbrug. Her er fortrinsstillingen af central betydning. Jeg er også meget glad for den vægt natur og miljø har fået i den nye lov.

Læs også