Reform sætter pris på landskabspleje

Fyns nye kødkvægskonsulent, Bjarne Boysen, ser forbedrede muligheder for de »klovbærende plæneklippere« i den ny EU-reform. 1.000 kroner for en græssende ammeko bliver måske en urealistisk markedspris.

- I kødkvægsbranchen kan man efter min mening godt »klappe ammekoen«, da de enkelte producenter ikke kan forventes at blive dårligere stillet med den nye EU-reform.

Sådan lyder vurderingen fra Bjarne Boysen, der for Dansk Kvæg på Landscentret på Skejby nu varetager rådgivningen for de fynske kødkvægsproducenter.

- Aftalerne er ganske vist ikke på plads i alle elementer, men den største forskel bliver, at støtten forventes udbetalt på en anden måde end hidtil.

- Jeg vil gerne se på mulighederne frem for truslerne i den ændrede situation, og har noteret mig, at der vil blive et stort behov for landskabspleje. Her er der store muligheder for kødkvæg, som er en fantastisk, klovbærende plæneklipper, pointerer Bjarne Boysen.

Efter hans mening er der mange kulturarealer, der trænger til en afgræsning, og der kommer flere til, når kravet om tilhørende grovfoderarealer ophører, som det ellers er kendt i forbindelse med de nuværende handyrspræmier.

- Endnu vides det ikke, hvad disse regler vil indebære, men jeg er af den klare opfattelse, at der på baggrund af flere af de nævnte præmisser vil etablere sig en markedspris for landskabspleje ved hjælp af kødkvægets plejemuligheder, lyder forventningen fra Bjarne Boysen.

- Markedsprisen kunne måske blive på 1.000 kroner for ammeko plus opdræt, men det skal tiden så vise, siger Bjarne Boysen, og nævner i den anledning, at der fra Sjælland er eksempel på, at en licitationsforespørgsel skulle give en interessent fornemmelse af markedet.

Det nu er tid for udbindingen, og mange steder er kødkvæget allerede ude på de forårsgrønne græsmarker - og på de mange naturarealer.

- Det er med at sikre sig, at køerne får tilstrækkeligt magnesium, så problemerne undgås. Prognosen for en uheldig udvikling er vejrudsigten: Kulde og regn i kombination med stærkt græs, fastslår kødkvægskonsulent Bjarne Boysen, der til daglig sidder på Dansk Kvægs afdeling på Landscentret i Skejby.

- Hvis dyrene opfører sig mærkeligt og måske er dårligt gående, så er det et typisk tegn på begyndende magnesiummangel, som kan afhjælpes med magnesiumrig mineralblanding i hele perioden. Men tilskuddet kan også gives forebyggende, så hjælpen bør være begyndt allerede inden udbindingen, råder konsulenten.

- For det første går jeg varmt ind for, at supplerende foder halveres så tidligt som muligt. Det styres ved hjælp af kalveskjul, hvor køerne ikke kan komme til. Her kan de få tildelt kalveblanding og korn.

- Kalvene vil trives bedre, og samtidig forbeholder man også græsset til køerne.

Det andet råd gælder for dem, der ensilerer overskydende græs i 1. slæt. Her anbefaler konsulenten, at man lader græsset stå længere tid end kollegerne med malkekvæget.

Man får et større udbytte og det bliver et mere passende foder til ammekøerne. Det vil sige tungere fordøjeligt og mere passende proteinniveau.

- Konkret anbefaler jeg at vente to uger længere end ved ensileringen til malkekvæget. Med en yderligere vækst vil græsset være godt gennemskredet, og det medvirker til forbedringen.

- Og så er det i øvrigt til glæde for maskinstationerne, som får en bedre fordeling af arbejdet, tilføjer kødkvægskonsulent Bjarne Boysen.

Læs også