Ingen landbrugsjord til motorvej foreløbig

(LANDBRUG SYD) Miljøminister Hans Christian Schmidt sætter en foreløbig stopper for forslag til motorvej mellem Kliplev og Als – en motorvej der vil koste landbrugsjord.

Det er hensynet til naturen, nærmere betegnet EF-fuglebeskyttelsesområdet lige nord for Kliplev, og ikke landbruget der har lagt til grund for, at miljøminister Hans Christian Schmidt har sat en foreløbig stopper for den motorvejsløsning som Sønderjyllands Amt har ønsker mellem Kliplev og Als.

Det er den såkaldte I-løsning der er i spil der i forbindelse med regionplanen er Sønderjyllands Amts forslag til en motorvejsløsning fra Kliplev til Sønderborg. I alt 23 km motorvej, der foruden at berøre naturen, blandt andet vil betyde tab af landbrugsjord.

Formand for Teknik og Miljøudvalget i Sønderjyllands Amt, Jens Andresen, har forleden til DR Syd udtalt, at det er umuligt at etablere en motorvej uden at det vil få indvirkning på området, men at man gerne vil være med til at finde en løsning, der tager yderligere hensyn til området omkring Hostrup Sø.

I landbruget har men ikke ligefrem hilst den kommende motorvej velkommen. Ikke fordi man har noget imod motorveje som sådan, men mere fordi mange landmænd berøres af en kommende motorvej.

En af dem er Nis Peter Albrechtsen, der tog beslutningen og solgte sin fødegård for at rykke familien til Årupgård, der ligger 12 kilometer længere væk fra den kommende motorvej. En udsigt til en motorvej i baghaven eller blot 60 meter fra stuehuset var nok til at tage den beslutning.

Nis Peter Albrechtsen har tidligere i et interview overfor Landbrug Syd sagt, at han er tilfreds med den løsning han har valgt, samtidig med at han opfordrer andre landmænd i området til at holde sig orienteret om og få det bedste ud af det.

Samtidig langer han ud efter Sønderjyllands Amt, som han mener ikke har informeret godt nok om sagen.

Også formanden for LandboSyd, Henrik Enderlein har tidligere opfordret landmændene til at være på forkant med udviklingen og finde ud af, om og hvordan de bliver berørte af en kommende motorvej.

Sønderjyllands Amt oplyser, at under forudsætning af at amtet kan blive enig med Miljøministeriet forventes det, at amtsrådet kan godkende det valgte regionplantillæg i september i år. Det betyder at arbejdet med motorvejen kan gå i gang i 2007.

Læs også