Vitaminindsprøjtning til vintersæden

(Effektivt Landbrug) Vintersædsmarkerne viser kraftige tegn på manganmangel. Flere planteavlere melder om gode erfaringer med mikronæringsstoffet Multimin.

Manganmangel - eller lyspletsyge som det også kaldes - er under kraftig udvikling i mange vintersædsmarker. De første tegn er »bare pletter« med lyse, slappe blade, som senere visner, hvis ikke der bliver grebet ind med behandling.

Den »officielle« kur mod manganmangel hedder 2-3 kg mangansulfat, men flere landmænd har også gode erfaringer med mikronæringsstoffet Multimin, der er en sammensætning af chelateret mangan, kobber, zink, molybdæn og magnesium.

- Multimin kan redde vintersæden, hvis bare planterne har hjerteskud og rodnet intakt, siger den private planteavlsrådgiver Kai Munk, Agro-Advice i Ulfborg, der forhandler Multimin og det billigere Multiman, som består af chelateret mangan og magnesium.

- Chelateringen betyder, at planterne bedre kan udnytte manganen, og produkterne kan uden problemer blandes i ukrudtsmidlerne og udsprøjtes, mens mangan reducerer virkningen af mange sprøjtemidler, siger Kai Munk, som tilføjer, at landmanden derved sparer udgifterne til en overkørsel.

Ifølge Kai Munk vender det store rådgivningssystem tommelfingeren nedad til de to produkter. Det sker med henvisning til, at der er mere aktivstof i mangansulfat, og at mangansulfat er billigere.

- Multimin koster 60 kroner literen, så det er rigtigt, at det umiddelbart er dyrere. Men merprisen hentes hjem, hvis man regner med, hvad det koster at køre en ekstra gang med mangan, påpeger Kai Munk, som har beregnet, at det koster 78 kroner per hektar at køre ud med 3 kg mangansulfat. 156 kroner hvis man skal ud to gange.

Henrik Pedersen, der driver en ejendom med 170 hektar i Grensten mellem Randers og Langå, har brugt Multimin gennem de sidste fem år, 1 liter per hektar om efteråret og 1 liter per hektar om foråret. De sidste par år har han brugt Multiman, der koster omkring det halve, om foråret. Og hans erfaringer er gode.

- Jeg har aldrig set manganmangel, siden jeg begyndte med det koncept, siger Henrik Pedersen, der så vidt muligt kører sin bedrift efter mottoet: Tid er penge. Derfor lægger han vægt på, at han kan spare en overkørsel ved at bruge Multimin i stedet for Mangansulfat.

- Jeg sparer simpelthen en overkørsel både efterår og forår, fordi jeg kan putte det i ukrudtsmidlerne, siger han.

Også gårdejer Folmer Østergård Madsen i Lem ved Spøttrup har gode erfaringer med Multimin. Sidste efterår sprøjtede han sin vinterbyg med Folicur og Multimin, men løb tør, da han manglede tre træk. I dag kan han konstatere en meget stor forskel på det sprøjtede areal i forhold til det usprøjtede. Der går en markant linie op igennem marken.

- Det har helt sikkert en fantastisk virkning, konstaterer Folmer Østergård Madsen.

Manganmangel kan optræde på alle jordtyper og er mest udbredt i starten af vækstsæsonen. Følgende forhold kan virke fremmende på mangelsituationen:

Jorder med højt reaktionstal

Løse sand- og humusjorder

Jorder med grov tekstur

Kolde og fugtige jorder

Nykalkede jorder

Jorder med høj mætningsgrad af fosfor

På jorder med afgrøder med ringe rodvækst

På arealer, der ikke blev ukrudtsbekæmpet i efteråret, bør dette foretages snarest muligt, når nattefrosten slipper sit tag. Supplerende ukrudtssprøjtninger, hvor der er foretaget efterårsbekæmpelse, bør vente til sidst i april eller begyndelsen af maj måned, anbefaler planteavlskonsulent Leif Hagelskjær, Patriotisk Selskab, som har samlet forslag til løsninger i marker uden udlæg, marked med udlæg af rødsvingel og marker med udlæg af andre frøgræsser i nedenstående tabel.

Læs også