Lars Hansen stopper som formand for Danmarks Landboungdom

(LANDBRUG FYN) Efter fire år som landsformand har Lars Hansen, Dømmestrup, besluttet at træde tilbage, når Danmarks Landboungdom holder årsmøde i næste måned.

- Jeg har taget min tørn efterhånden, og jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke ville sidde i mere end fire år. Det siger Danmarks Landboungdoms landsformand, gårdejer Lars Hansen, »Holmelund«, Dømmestrup, i anledning af, at han har besluttet ikke at genopstille, når Danmarks Landboungdom holder årsmøde i begyndelsen af maj. Der ligger to væsentlige begrundelser bag Lars Hansens beslutning om at træde tilbage. Dels ønsker han at få mere tid til sin familie, som netop for et halvt år siden er blevet udvidet med søn nummer to. Og dels vil han have mere tid til at koncentrere sig om opbygningen af produktionen i et nyt svinestaldanlæg, som er blevet færdigbygget i løbet af vinteren. Staldanlægget danner basis for en besætning på 600 søer med en forventet produktion af cirka 15.000 smågrise pr. år, som sælges ved en vægt på 8-9 kg. Ud over sin egen gård driver Lars Hansen tillige forældrenes gård i Højby, hvor der er en besætning på 50 malkekøer. Markbruget omfatter i alt 95 ha, og der er desuden gylleaftaler med nogle naboer.

Lars Hansen har været medlem af landboungdommen siden 1993, da han arbejdede på Vestfyn, og året efter blev han valgt i bestyrelsen for Vestfyns Landboungdom. Efter at have gennemført sin landbrugsuddannelse blev Lars Hansen i 1997 formand for Midtfyns Landboungdom. Samtidig blev han næstformand i regionsbestyrelsen (Landboungdommen Fyn) og medlem af Danmarks Landboungdoms repræsentantskab. I 1999 kom han med i Danmarks Landboungdoms ledelse, og året efter blev han valgt til landsformand - en post, der blandt andet gav sæde i Landbrugsraadet og i Danske Andelsselskabers bestyrelse samt - indtil fusionen til Dansk Landbrug - deltagelse i bestyrelsesmøderne i De Danske Landboforeninger og i Dansk Familielandbrug.

I de fire år, Lars Hansen har været formand for Danmarks Landboungdom, er der sket en stor udvikling. For eksempel kunne organisationen i 2003 for første gang i 10 år melde om fremgang i medlemstallet - trods et faldende antal unge i landbruget. I 2003 gennemførte Danmarks Landboungdom endvidere en omfattende strukturændring, som blandt andet betød, at alle lokalforeninger og regioner nu er direkte repræsenteret i landsforeningens repræsentantskab, der er organisationens højeste myndighed. Endelig har Danmarks Landboungdom under Lars Hansens ledelse en stor del af æren for, at YJ-låneordningen (Yngre Jordbruger-lån) i den seneste finanslov er forbedret, så der nu er mulighed for at opnå statsgaranterede lån til nyetablering på en ejendom med en købspris op til 15 millioner kroner.

Læs også