Splittelse i landboforening

(LANDBRUG SYD) Kritik fra bestyrelsen – opbakning af generalforsamlingen. Sådan var situationen for formanden Holger Hedelund Poulsen, Ejer, på generalforsamlingen i Horsens Landbrugsforening, hvor flere af de folkevalgte tog konsekvensen og vendte bestyrelsen ryggen.

En dyb splittelse i bestyrelsen for Horsens Landbrugsforening kom klart til udtryk på foreningens generalforsamling, og det resulterede i en stor udskiftning blandt de folkevalgte – seks nye blev valgt ind i bestyrelsen.

Formanden for foreningen, Holger Hedelund Poulsen, mødte kraftig modstand i bestyrelsen mod den linie, han kører, men fik til gengæld opbakning af generalforsamlingen, som havde ca. 80 deltagere.

De to fløje i bestyrelsen har betydet, at samarbejdet ikke har fungeret i en periode, men tilsyneladende har Holger Hedelund Poulsen medlemmernes opbakning.

På generalforsamlingen berettede han om en markant uenighed i bestyrelsen på tre områder:

- De tre steder, hvor vi ser forskelligt på tingene, er, om deltids- og fuldtidsbrug fortsat skal betale lige meget i kontingent, om der fortsat skal afvikles dyrskue i Horsens, og om det er relevant, at vi fortsat bidrager til ansættelse af en socialkonsulent, sagde Holger Hedelund Poulsen, der selv går ind for et differentieret kontingent, fortsat dyrskue samt fortsat støtte til socialkonsulent.

- En modstanderlinie på de nævnte områder kaster grus i LRØ-maskinieriet, som ellers har fungeret fantastisk godt, og som andre i landet helt tydeligt er misundelige på, sagde formanden om rådgivningsselskabet, som fire foreninger står bag.

De tre øvrige foreninger kører med firedelt kontingent efter ejendomsværdi og har planer om at gå over til todelt, og Holger Hedelund Poulsen ser gerne, at deltids- og fuldtidslandmænd ikke skal betale lige meget i kontingent.

Henrik Ahlefeldt-Laurvig går ind for et enhedskontingent.

- Vi har brugerbetaling på rådgivningen, det er sundt. Men jeg kan ikke fatte, hvorfor en mand, der har 100 ha., skal betale mere end ham, der har 50 ha.

- Der tales meget om gratis reklame, men det er noget, vi bilder os ind. Det er jo børnehavebørn, der kommer der, lød det.

Thomas Ryder gav udtryk for, at udgifterne til dyrskuet er for store, og at det bør overvejes at stoppe det eller afvikle det hvert andet år. Han var desuden fortaler for enhedskontingent.

Vagn Åge Bach fandt det fornuftigt, at deltidslandmænd betaler mindre i kontingent end fuldtidslandmænd.

- Dyrskuet, det er den bedste og billigste reklame for os selv. Det skal vil beholde. Stort set alle går derfra med en positiv oplevelse, det har vi brug for, sagde han.

Ole Hedelund Poulsen sagde, at de store producenter bør betale lidt mere end de små, og han mente, at dyrskuet bør bevares.

Hans Peter Christensen advarede mod, at deltidslandmændene sættes ud på et sidespor.

- Det handler ikke om, at deltidslandmænd skal ud på et sidespor. Vi har arbejdet for, at alle betaler lige meget i kontingent, og at man betaler for den rådgivning, man får, sagde Peder Pedersen.

Søren Mortensen sagde, at udgifterne til socialkonsulenten er godt givet ud.

- Den dag, man evt. rammes af ulykke, er det rart at vide, at der er én, man kan gå til, sagde han.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Fritvalgt: Ole Hedelund Poulsen og Søren Mortensen (ny).

Økonomiudvalg: Karl Christiansen (ny). Planteavlsuvalget: Henrik Ørnsvig Nielsen. Kvægudvalg: Mogens Vinther (ny). Svineudvalget: David Stenvang. Samfundskontakt: Hans Peter Christensen (ny), Henrik Nielsen, Vinten, Eskild Grabow Olesen (ny). Deltidudvalget: Jens Bagge (ny).

Læs også